Obavijest vinogradarima

Na većini lokaliteta vinova se loza nalazi u razvojnom stadiju „vunastog pupa“, a rane sorte vinove loze (Chardonnay, Pinot, Škrlet) su u fazi otvaranja pupova. Razdoblje otvaranja pupova je najosjetljivija faza na zarazu uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Učinkovita zaštita provodi se isključivo preventivno u vrijeme pojave prvih listića, odnosno prije najavljenih oborina. U ovoj razvojnoj fazi vinove loze moguća je primjena pripravaka na bazi bakra: Cuprablau Z,  Nordox 75 WG, Red Fox. Nakon otvaranja pupova i pojave prvih listića moguća je primjena organskih kontaktnih fungicida: Delan PRO, Polyram DF, Solofol,  Universalis.

Blaga zima pogodovala je uspješnom prezimljenju lozinih grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoza (Eriophyes vitis), koje u vrijeme bubrenja pupova sišu stanice tkiva, uzrokujući oštećenja pupa i listića. Za smanjenje šteta od lozinih grinja u fazi vunastog pupa i pojave prvih listića, predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora u povišenoj koncentraciji. Primjena pripravaka na bazi sumpora u ovoj razvojnoj fazi smanjuje razvoj pepelnice vinove loze.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora ne preporuča se miješanje s pripravcima koji sadrže mineralna ulja.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

 

 

 

                                                              Suzana Slovic, dipl.ing.               

  E-mail:  suzana.slovic@mps.hr