Obavijest voćarima

Preporučujemo voćarima proizvođačima višnje u kojima je faza  početka cvatnje da izvrše tretman zaštite protiv uzročnika sušenja cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa) prije najavljenih oborina jednim od fungicida: Chorus 50 WG, Chorus 75 WG, Luna experience, Signum.

Nasadi bresaka i nektarina  su u fazi pune cvatnje  i precvjetavanja pa bi prije  oborina trebalo izvršiti zaštitu od uzročnika sušenja grančica i grana monilija (Monilia laxa) i  upotrijebiti jedan od fungicida: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede

Za kupovinu sredstava za zaštitu bilja nakon 23. travnja, 2023.g. potrebno je imati potvrdu sa barkodom.

Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

 E-mail: durdica.ksenek@mps.hr