Obavijest voćarima

Najavljene  u oborine nasadima koštunjavih voćaka u punoj cvatnji ili precvjetavanju omogućiti infekciju uzročnikom sušenja grančica i grana (Monilinia spp.). Kemijsku zaštitu nasada moguće je napraviti jednim od pripravaka registraciji:

Marelica – Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG, Nativo 75 WG, Difcor, Signum DF

Breskva – Chorus 50 WG , Luna exsperience SC, Signum DF ,Switch 62,5 WG , Teldor SC 500, Difcor, Nativo 75 WG

Nektarina – Chorus 50 WG, Signum DF ,Switch 62,5 WG, Nativo 75 WG

Šljiva – Chorus 50 WG, Signum DF ,Difcor, Nativo, Teldor SC 500 , Swich 62,5 SC

Višnja – Chorus 50 WG, Chorus 75 WG, Signum DF

Trešnja – Chorus 50 WG, Luna experience SC, Signum DF ,Teldor SC 500, Nativo 75 WG, Switch 62,5 SC

Šljive, trešnje i  višnje koje se nalaze u razvojnom stadiju bubrenja pupova  mogu se još uvijek  zaštititi od gljivičnih i bakterijskih oboljenja pripravcima na osnovi bakra http://fis.mps.hr/trazilicasz/

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka bakrenom pripravku je moguće dodati mineralno ulje ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja : Modro ulje i dr.

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do otvaranja pupova!

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete  te voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen.

Pripravke za zaštitu bilja  primijeniti u skladu s dozvolom i registracijom na kulturi  prema  Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicasz/

Zaštitu voćnjaka obaviti za mirna vremena uz dovoljan utrošak škropiva prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja . Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.

Pripremi za ispis