Obavijest vinogradarima

U narednim danima najavljeno je kišno razdoblje s povišenim dnevnim temperatura, uvjeti koji pogoduju razvoju i infekcijama uzročnika crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola). Na sortama vinove loze ranije dekade dozrijevanja koji su u razvojnom stadiju pojave i rasta mladih listića zaštitu je moguće  napraviti s jednim od organskih fungicida: UNIVERSALIS, SOLOFOL, POLYRAM DF I DELAN PRO.  Navedenim pripravcima moguće je dodati sumporne pripravke SUMPOR SC-80, KUMULUS DF, THIOVIT JET, CHROMOSOL 80 radi smanjenja populacije štetnih lozinih grinja, a koji će preventivno djelovati na uzročnik pepelnice.

Nasadi koji se nalaze u razvojnom stadiju vunastog pupa zaštita se može odraditi s jednim od bakrenih pripravaka u kombinacijama sa mineralnim ulje (MINERALNO SVIJETLO ULJE ILI BIJELO ULJE) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu

 

                                                                                                                               Srećko Bošković mag.ing.agr.

                                                                                                                              srecko.boskovic@mps.hr