Obavijest ratarima

Ovisno o vremenu sjetve ozimi usjevi se nalaze u razvojnoj fazi kraj busanja- početak vlatanja. Korovi su u intenzivnom porastu.

Zaštitu ozimina od korova izvršiti u fazi kraj busanja -pojava zastavice, jednim od dozvoljenih herbicida:  Pallas 750 WG, Biathlon 4 D, Fluxyr  200 EC,  Sekator OD, Hussar OD, Hussar Star, Starline, Tomigan, 250 EC, i dr.

Pregledom usjeva pšenice utvrđena prisutnost simptoma gljivičnih bolesti hrđe (Puccinia spp) i pjegavost lista pšenice (Septoria tritici).

Na ozimim ječmovima ima mrežaste pjegavost ječma (Pyrenophora teres).

Stoga je potrebno izvršiti  zaštitu od bolesti jednim od fungicida: Folicur EW 250, Elatus plus, Caramba, Elatus era i dr.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede

Za kupovinu sredstava za zaštitu bilja nakon 23. travnja, 2023.g. potrebno je imati potvrdu sa barkodom.

Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

 E-mail: durdica.ksenek@mps.hr