Obavijest proizvođačima uljane repice

Usjevi uljane repice ulaze u početak cvatnje.U doba cvatnje uljane repice  ukoliko nastupi kišniji period postoji mogućnost  zaraze bijelom truleži   (Sclerotinia spp), sivom plijesni ( Botrytis  cinerea) ili koncentričnom pjegavosti (Alternaria spp).

Veća vjerojatnost za pojavama infekcije ovih bolesti može se očekivati ukoliko se poljoprivrednici nisu pridržavali plodoreda od min. 3 godine, kod sjetve osjetljivijih sorata te prevelike gustoće sklopa.

Potrebno je pratiti najave meteorologa i uzeti u obzir gore navedene uvijete koji pogoduju mogućoj pojavi gore navedenih bolesti i donijeti odluku o potrebi provođenja tretiranja.

Tretiranje se može provoditi pripravcima navedenim u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata Bolest Faza primjene
 

 

Azoksistrobin

AZAKA
TAZER

ORTIVA

ZAKEO 250 SC

ZAFTRA AZT 250 FC

AZBANY

AZTEK 250 SL

 

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

Sredstvo se primjenjuje u razvojnoj fazi kulture BBCH 51 (početak razvoja cvjetnih pupova) do 69 (kraj cvatnje)

Ovisno o uputi za svaki preparat

 

Metkonazol

 

CARAMBA

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

Suha trulež

 

u punoj cvatnji BBCH 65

 

 

 

 

 

Tebukonazol

 

 

FOLICUR  250  EW

 

TEBUSHA 25 % EW

TEBKIN 250 EW

TEBUCOL

TEBU SUPER 250 EW

 

RIZA       

 

 

 

ULYSSES

 

 

 

 

 

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

Suha trulež

 

 

 

 

 

se primjena od faze pojave cvjetnih pupova (BBCH 50) do faze početka razvoja komuški (BBCH 71).

 

 

 

od pojave prvih simptoma do pune cvatnje (BBCH 65)

Dimoksistrobin

Boskalid

 

PICTOR

Bijela trulež

Koncentrična  pjegavost

(BBCH 61) do kraja cvatnje (BBCH 69)
Protiokonazol

Tebukonazol

 

PROSARO 250 EC

 

Bijela trulež

ranoj fazi cvatnje ili u punom cvatu
Protiokonazol

Fluopiram

 

PROPULSE

 

Bijela trulež

 

Koncentrična pjegavost

 puna cvatnja (BBCH 65)

od kraja cvatnje do faze kada je 30 % komuški doseglo punu veličinu (BBCH 69-73)

Difenkonazol

Tebukonazol

 

MAGNELLO

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

 Do faze žutog pupa

BBCH 59

Bacillus amyloliquefaciens SERENADE ASO Bijela trulež Vrijeme cvatnje

 

I dalje bilježimo jaku pojavu sjajnika, no u cvatnji nije preporuka vršiti tretiranje protiv ovih štetnika jer se on hrani cvjetnim peludnom i štetnost tada nije velika, a postoji i velika opasnost za pčele. Tretmane fungicidima također provoditi u doba kad pčele manje lete predvečer.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023 .

                                                                      Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

                                                                                          E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr