Obavijest proizvođačima uljane repice

Budući je protekla zima 2022./23. ocijenjena kao jedna od dvije najtoplijih u povijesti meteoroloških mjerenja na području Europe, već početkom ove godine (05.1.) uputili smo prvu uputu radi usmjerenog suzbijanja proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus), a isto je ponovljeno prije nešto više od mjesec dana (22.2.), dok smo prvo usmjereno suzbijanje repičinog sjajnika (Brassicogethes aeneus) preporučili prije deset dana (20.3.)!

Budući je u danima 19.3.-20.3. 2023. bilo neobično toplo (s najvišim temperaturama zraka 17,7°-23,2°C), a naknadno smo u danima 25.3.-27.3. 2023. zabilježili veće količine oborina na svim mjernim mjestima u Međimurju (od 50,0 mm na lokalitetu Mursko Središće do 77,0 mm na lokalitetu Kotoriba), pri takvim uvjetima bilježimo dobar porast usjeva uljane repice, ali i aktivnost štetnika životinjskog podrijetla (neželjenih kukaca). Nadalje će biti vrlo promjenljivo razdoblje, u naredna tri dana toplo (17-19°C), ali i vjetrovito, a početkom idućeg tjedna zbog jačeg sjevernog vjetra ponovno hladnije!

U takvim uvjetima proizvođačima uljane repice preporučujemo redovito pratiti brojnost repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus)! To je mali kukac (2-2,5 mm) čvrsta tijela, tamno-plave boje i metalna sjaja. Ovaj štetnik prezimi kao odrasli kukac uz rubove polja, a čim temperature zraka budu veće od 12°C traže polja uljane repice gdje počinje razvoj cvjetnih pupova. Oštećuju pupove uljane repice dok su potpuno zatvoreni u zbijenom cvatu  pokrivenom lišćem (kritično razdoblje na napad repičina sjajnika su razvojni stadiji usjeva D1 do E)! Štetnik odlaže jaja u pupove, a ličinka se razvija unutar njih. Što je raniji napad na cvjetne pupove, to je šteta u usjevu uljane repice veća! U vrijeme dok su cvjetni pupovi još pokriveni lišćem (stadij D1) već 0,8-1 odrasli kukac po terminalnom cvatu može nanijeti veće štete!

Stoga proizvođače uljane repice obavještavamo da u narednim danima s porastom dnevnih temperatura zraka očekujemo pojavu i štetnost repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus), pa je potrebno redovito pratiti njihovu pojavu i brojnost, te samo prema potrebi poduzeti dodatne mjere suzbijanja dopuštenim insekticidima za tu namjenu. Prednost pri izboru pripravaka prije cvatnje uljane repice dajemo pripravcima manje opasnim za pčele medarice (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tablica 1. Kritično brojevi repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus) ovisno o stadiju razvoja usjeva:

Razvojni stadij uljane repice Kritičan broj repičina sjajnika
Stadij D1 (pupovi još pokriveni lišćem) 0,8-1 kukac po terminalnom cvatu
Stadij D2 (pupovi još stisnuti) 1-1,5 kukac po terminalnom cvatu
Stadij E (početak diferencijacije pupova) 2-3 kukca po terminalnom cvatu
Stadij F1 (početak cvatnje) Ne koristiti insekticide!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti repičinog sjajnika (Brassicogethes aeneus) na insekticide (sintetski piretroidi, neonikotinoidi) tijekom 2018. i 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj rezistentnih (otpornih) populacija ovog štetnika u središnjoj i sjeverno-zapadnom dijelu Republike Hrvatske (https://rezistentnost-szb-hr) (tijekom 2019. na lambda-cihalotrin i cipermetrin bilo je osjetljivo 16,6 % testiranih populacija, dok na acetamiprid niti jedna populacija repičina sjajnika nije bila osjetljiva!) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb)!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 Usmjereno kemijsko suzbijanje je važno provesti barem (najkasnije) 7-10 dana prije početka i pune cvatnje uljane repice, što je važno radi zaštite oprašivača (domaće pčele)!

 VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zbog iznadprosječne količine oborina u mjesecu rujnu (171,6 mm), studenom (82,8 mm), prosincu (71,0 mm) 2022. godine i siječnju 2023. (152 mm), te dugotrajno zadržavanje vlage u mjesečnim vrijednostima od 23.155 minuta (prosinac) do 29.840 minuta (studeni) opasnost od ranije pojave gljivičnih bolesti uljane repice je značajno veća nego protekle zime (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost) (Phoma, Botrytis, Alternaria). Prvi simptomi suhe truleži (Phoma) u usjevima uljane repice na većini međimurskih polja uočeni su još u prvom tjednu mjeseca listopada 2022. godine!

Zadržavanje vlage u usjevima tijekom protekle veljače je trajala 7.135 minuta, a tijekom dosadašnjeg dijela mjeseca ožujka 8.785 minuta! Zbog obilnijih padalina u danima 25.3.-27.3. o.g. vlažnost zemljišta je na dubini 7 cm porasla s 22,7 % na 36,8 %! Stoga ovog proljeća očekujemo jači intenzitet pojave uzročnika bolesti na nezaštićenim poljima uljane repice nego proteklih sezona, pa proizvođače upućujemo na mjere zaštite registriranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), ukoliko već iste nisu provedene s prethodnom aplikacijom.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis