Obavijest voćarima

Proizvođače jabuka upozoravamo da se nasadi jabuka nalaze u velikom rasponu feno faze razvoja, na nižim položajima u feno fazi C 3 mišje uši te do  D-D3 pojave cvjetova  i feno faze E stadij ružičastog pupa.

Stoga voćare jabuka savjetujemo koji imaju fenofazu C3  do feno faze D 3 primjene  bakreni pripravak polovične doze Nordox 75 WG, Champion, Neoram WG  ili Cuprablau Z 35 WG protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Oni nasadi koji su u feno fazi E- ružičastog pupa  primjeniti jedog od fungicida: Chromosin S-65, Syllit 544 SC,  Chorus 75 WG, Delan 700 WDG, Ziram 76 WG ili Poliram DF.

 

U nasadima lijeske završila je cvatnja,  preporučujemo  provesti tretiranja protiv uzročnika gljivičnih i bakterijskih bolesti. Pripravci na bazi bakra imaju dozvolu: Champion WG 50, Cuprablau 35 Z WP, Neoram WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP.  Protiv ljeskove grinje (Phytophus avellanae) koja prezimljava unutar pupova te uzrokuje njihovo nabreknuće i deformaciju, pravi štete u fazi bubrenja pupova primijeniti Chromosul 80, Kumulus DF i Microthiol special disperss.

U  nasadima  oraha preporučujemo provesti zimsko tretiranje radi preventivnog suzbijanja uzročnika gljivičnih bolesti, raka kore te bakterijoza. Primijeniti: Bordoška juha caffaro 20 WP, Champion WG 50, Cprablau 35 Z WP, Neoram WG.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr