Obavijest voćarima

Zbog kiše koja ja padala proteklih nekoliko dana i koja je isprala preventivna zaštitna sredstva sa biljnih organa, potrebno je ponoviti preventivnu zaštitu jabuka i krušaka.  Preporučujemo pripravak na bazi dodina ( Chromodin S-65 iliSyllit 544 SC).

Tretiranje provesti za mirnog vremena bez vjetra, pri temperaturama višim ods 5℃.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede ( FIS baza).

Primjenu sredstava za zaštitu bilja smiju provoditi samo osobe koje su položile ispit o sigurnom rukovanju pesticidima.

                                                                  

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr