Obavijest vlasnicima nasada jabuka i krušaka

Najviša dnevna temperatura u danima 08.3.-26.3. 2023. samo tijekom tri navrata nije bila veća od 10°C (najčešće u rasponu 12,2°-23,2°C), pa prosječna temperatura zraka u dosadašnjem dijelu mjeseca iznosi 7,3°C (+1,7°C više od očekivanog prosjeka)! U danima 25.3.-27.3. 2023. obilnije oborine su zabilježene na svim mjernim mjestima u Međimurju, u količinama od 50,0 mm (Mursko Središće) do 77,0 mm (Kotoriba)! Lokalno je 27.3. 2023. u popodnevnim satima uz grmljavinu zabilježena i tuča (Čakovec). Zbog sjevernih je zračnih strujanja posljednja tri dana je osvježilo, pa na većini mjernih mjesta posljednja dva jutra bilježimo i negativne vrijednosti temperature zraka (npr. -2,2°C uz riječne doline)! U narednim danima očekujemo porast dnevnih vrijednosti temperature zraka do 19°C, ali već narednog vikenda moguće nove oborine (01.4. 2023.)!

Prva uputa za usmjerene zaštite nasada jabuka i krušaka upućena je prije 8 dana (21.3. 2023.), a toplina zabilježena u danima 19.3.-24.3. 2023. pogodovala je razvoju jabuka, pa je na nekim sortama već neko vrijeme vidljiv razvoj lisnih pupova (“mišje uši”) i pojava roza vrha cvjetnih organa (npr. Idared, Jonagold)!

Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka kalendarske godine do jučerašnjeg dana u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru iznosi 426,4°C (+98,5°C više nego u istom razdoblju protekle 2022. godine)!

Pri navedenoj sumi temperatura, uz dovoljno oborina i zadržavanje vlage na osjetljivom biljnom tkivu, u narednom razdoblju očekujemo jače oslobađanje askospora iz zimskih plodišta uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) na otpalom i zaraženom prošlogodišnjem lišću.

VAŽNO: Moguće su oborine najavljene tijekom narednog vikenda, što uz temperature zraka 8°-15°C povećava opasnost od moguće zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia) u plantažnim nasadima jabuka i krušaka (naročito ako na otpalom lišću postoji potencijal bolesti iz protekle 2022. sezone)!

Nakon završetka zimske rezidbe, u prvim mjerama usmjerene zaštite vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo par dana prije najavljenih oborina tijekom kojih očekujemo primarne zaraze uzročnicima krastavosti obaviti preventivnu zaštitu dopuštenim bakarnim ili površinskim organskim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Prednost primjene bakarnim pripravcima dajemo u nasadima jabučastog voća gdje se ranijih sezona javlja karantenska bakterijska paležErwinia amyloflora). Uz ostala ograničenja, u integriranoj je proizvodnji jabučastog voća tijekom sezone dopušteno primijeniti 3-4 kg djelatne tvari bakra/ha, a u ekološkoj proizvodnji 6-8 kg djelatne tvari bakra/ha.

U narednim danima preporučujemo redovito pratiti moguću pojavu prvih simptoma pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) iz zaraženih pupova, naročito na osjetljivim sortama (npr. Idared i Jonagold). Budući protekle zime 2022./23. u Međimurju najniže temperature zraka nisu padale ispod vrijednosti -11°C, očekujemo jači potencijal pepelnice (Podosphaera leucotricha) iz inficiranih pupova, pa do početka cvatnje preporučujemo planirati mjere usmjerene zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Proteklo toplo razdoblje pogodovalo je početnoj aktivnosti štetnih organizama životinjskog podrijetla: npr. potkornjacima (Scolytidae), jabučnom cvjetojedu (Anthonomus), kruškinoj buhi (Cacopsylla)!

Nasade preporučujemo redovito pregledavati na prezimljujuće populacije najčešćih fizioloških štetnika: štitastih uši (Quadraspidiotus, Diaspidiotus, Epidiaspis) i lisnih uši (Aphidae), te zimskih jaja i prvih pokretnih oblika crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (vidi Tablicu 1.). U nekim se nasadima krajem ljeta i početkom jeseni protekle 2022. ponovno prekomjerno množila krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum), a voćnjaci u zapadnom dijelu Županije locirani uz šume u narednom su razdoblju ugroženi su od jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum) (ali samo u nasadima s manjim rodnim potencijalom)!

Prema stvarnoj potrebi, a ovisno o vrsti i kritičnim populacijama neželjenog organizma navedenih u Tablici 1., u mjerama usmjerene zaštite plantažnih nasada jabuka moguće je u narednom razdoblju planirati primjenu nekog od dopuštenih pripravaka za njihovo suzbijanje (prije početka cvatnje) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Tablica 1. Drugi pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme do cvatnje (fitofagne grinje, štetni kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Mladi listići (D1-E-F) početak pojave pokretnih stadija 2 grinje/list
Cvjetojed

(Anthonomus pommorum)

Cvjetni pup (C-E-F) imago, jaja u cvjetnom pupu 15-30 % oštećenih cvjetnih pupova (odložena jaja)
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) D1 ličinke 8 % napadnutih grančica
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) C1 ličinke 1-3 % napadnutih grančica
Savijači pupova (Spilonota, Hedya) Pupovi B-E gusjenice L1 10-15 gusjenica/100 pupova
Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips) Otvoreni pup C-D-E gusjenice L1, L2, L3 1-2 gusjenice/100 pupova
Gusjenice grbice

(Operophtera)

Otvoreni pup D-E jajno leglo, gusjenica 10 gusjenica/100 pupova

 

 

U plantažnim nasadima krušaka, ali također u manjim mješovitim nasadima uz okućnice ili vikendice u prvim mjerama zaštite valja planirati i usmjereno suzbijanje obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Početkom pupanja pratimo brojnost prezimljujućih odraslih oblika kruškine buhe (što u proteklih 15-.ak dana nije zabilježeno). Ako metodom udaraca gumenom palicom pri 100 udaraca ulovimo 100-150 odraslih buha, smatra se njihovo suzbijanje opravdanim već nakon otvaranja zimskih pupova dopuštenim kemijskim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Lokalno se na kruškama pojavljuje i kruškina grinja (Eriophyes piri).

U narednom razdoblju pratiti i najave o mogućim niskim temperaturama, te prema potrebi i procjeni neposredno prije ili tijekom cvatnje folijarno primijeniti sredstva za ublažavanje šteta od negativnih temperatura na generativne organe jabučastog voća!

Cvatući podrast u višegodišnjim nasadima mora u trenutku tretiranja sredstvima opasnim za pčele biti pokošen. Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis