Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Proteklih dana prate nas kišna razdoblja u kombinaciji s nižim jutarnjim temperaturama. Uslijed veće količine oborina ostvarene su infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i krastavosti kruške (Venturia pyrina) zbog toga preporučamo ponoviti zaštitu voćnjaka.

Nekoliko dana bilježimo niske jutarnje temperature, iz tog razloga preporučujemo  zaštitu nasada jabuka nekim od pripravaka na osnovi dodina (Chromodin S-65 ili Syllit 544 SC) koji imaju preventivnu i kurativnu zaštitu.

Prilikom tretiranja voditi brigu o temperaturama. Pripravke na bazi ove aktivne tvari primjenjivati na temperaturama višim od 5 C°

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

                                                                 Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                      e-mail: ivana.cesek@mps.hr

 

Pripremi za ispis