Obavijest proizvođačima jabuka

Tijekom protekla 4 dana agroklimatske stanice su na svim lokacijama zabilježile veliku količinu oborine (Tablica 1) koja je isprala preventivnu zaštitu, a zbog dugotrajnog vlaženja lista ostvareni su uvjeti za vrlo jaku infekciju  uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Prognostičari od petka najavljuju nove oborine i pad temperature.

Voćarima preporučamo da što prije obave zaštitu nasada jabuka pripravkom na osnovi dodina (Chromodin S-65, Syllit 544 SC) koji ima preventivno, ali i kurativno djelovanje i dobro djeluje pri nižoj temperaturi.

 

Tretiranje navedenim pripravcima potrebno je provesti za mirna vremena bez vjetra, pri dnevnoj temperaturi zraka višoj od 5˚C.

 

Tablica 1. Količina oborine zabilježena u razdoblju od 24.3.-28.3.

Lokacija Količina oborine (mm/m2)
Brezje Miholečko 39
Carevdar 44,9
Đurđevac 42,2
Gola 32,8
Kalnik 60,6
Koprivnica 44,3
Kozarevac 29
Križevci 46,9
Novigrad Podravski 46,9
Rasinja/ Lukovec 57
Sveti Petar Čvrstec 46,3
Virje 40,4

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis