Obavijest proizvođačima uljane repice

Uljana repica se na pregledanim parcelama izdužila i počelo je formiranje pupa, visoke temperature u proteklih nekoliko dana pogodovale su izlasku  repičinog sjajnika (Meligethes aneus) .Repičin sjajnik je mali kukac veličine 2-2,5 mm, tamno plave boje i metalnog sjaja. Prezimi uz rubove parcela i kada zatopli počinje raditi štete na još zatvorenim pupovima pokrivenim lišćem, odlaže jaja u pupove, i tu se razvija ličinka.

Prag štetnosti u razvojnoj fazi uljane repice

-D1 kada su pupovi prekriveni lišćem  0,8 -1 sjajnik/terminalnom pupu

-pupovi vidljivi nediferencirani 1-1,5 sjajnik/terminalnom pupu

-početak diferencijacije pupova 2-3 sjajnika/ terminalnom pupu

 

Stoga je potrebno pregledavati usjeve uljane repice u slijedećih nekoliko dana te ako je potrebno izvršiti tretiranje jednim od insekticida:  Mospilan 20 SP, Mospilan  20 SG, dozvolu imaju i piretroidi ( Fastac 10,i dr) ali zbog pojave rezistentnosti dokazana je slaba djelotvornost na navedenog štetnika.

 

 

Za kupovinu sredstava za zaštitu bilja nakon 23. travnja, 2023.g. potrebno je imati potvrdu sa barkodom.

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr