Obavijest proizvođačima uljane repice

Uljana repica se na pregledanim parcelama  nalazi u feno fazi  D1 i D2, temperature iznad 20° C u prošlih 6 dana uzrokovale su  izlazak   repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Repičin sjajnik je mali kukac veličine 2-2,5 mm, tamno plave boje i metalnog sjaja. Prezimi uz rubove parcela i kada zatopli počinje raditi štete na još zatvorenim pupovima pokrivenim lišćem, odlaže jaja u pupove, i tu se razvija ličinka.

Prag štetnosti ovisi o fenofazi razvoja uljane repice:

  • Cvjetni pupovi prekriveni lišćem: 0,8 do 1 sjajnik/terminalni cvat
  • Pupovi vidljivi, nediferencirani: 1-1,5 sjajnik/terminalni cvat
  • Početak diferencijacije pupova: 2-3 sjajnika /terminalni cvat

 Za suzbijanje repičinog sjajnika mogu se koristiti slijedeći preparati:  Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG.

Dozvolu za suzbijanje sjajnika imaju i sredstva iz skupine piretroida (Cythrin Max, Fastac 10 EC, i dr.), ali njihova primjena u suzbijanju repičinog sjajnika je upitne djelotvornosti. Prema rezultatima VIP projekta Agronomskog fakulteta u Zagrebu („Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u RH“, 2013.-2014.) utvrđena je rezistetnost (smanjena osjetljivost) repičinog sjajnika na piretroide na svim područjima uzgoja uljane repice.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing. agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis