Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Ozime žitarice u jesen zakorovljuju ozimi koroviširokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak,…) i travni (mišji repak, slakoperka, vlasnjača, divlja zob,…). Oni prezimljuju zajedno sa usjevom te su mu u proljeće konkurencija  za prostor, svjetlo, hranu, vodu. Herbicidi koji se primjenjuju u fazi nakon sjetve, a prije nicanja svoju djelotvornost u tlu zadržavaju sve do proljeće.

Poljoprivrednici koji su propustili jesensku primjenu herbicida, mogu od stadija busanja za suzbijanje širokolisnih korova upotrijebiti: Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Hurler, Starline, Biathlon 4D, Nuance, Tribe 75 WG, Trailer, Grodyl …

Jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove suzbijaju: Tornado forte, Legacy plus Pallas 75 WG, Hussar OD, Sekator OD, Corello Duo i dr.

Ukoliko su u usjevu prisutni uskolisni korovi, mogu se upotrijebiti Axial 50 EC ili Foxtrot.

 

Porast lisne mase u gušćim i bujnijim usjevima uz promjenjivo vrijeme stvaraju idealne uvjete za razvoj bolesti lista i stabljike. Neprovođenje zašite u slučaju njihove pojave dovodi do sušenja i propadanja lisne mase i na kraju do značajnijeg smanjenja uroda. Na pojedinim parcelama ozimog ječma uočeni su simptomi mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Tretiranje protiv navedene bolesti, ali i ostalih važnih bolesti strnih žitarica (sive pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis),…) može se izvršiti preparatima na osnovi aktivne tvari:

  • azoksistrobin (Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Zoxis 250 SC, Legado, Diagonal, Sinstar, Tazer, Azaka, Sivar, Aztek 250 SL)
  • azoksistrobin u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Custodia)
  • tebukonazol (Folicur EW 250, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Tebu Super 250 EW, Riza, Ulysses)
  • tebukonazol u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Prosaro 250 EC, Zantara)
  • protiokonazol (Curbatur 250 EC, Proline, Pecari 300 EC, Protendo 300 EC)
  • protiokonazol u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Ascra Xpro, Seguris Era, Elatus Era)
  • metentriflukonazol (Revystar XL, Revycare)

 

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Pripremi za ispis