Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Obilaskom usjeva ozimih žitarica utvrđen je intenzivan  porast korova( mišjakinja, mrtva kopriva, kamilica, slakoperka, mišji repak i dr.).

Usjevi se nalaze u različitim fazama razvoja od završetka busanja do faze vlatanja ovisno o terminu sjetve. S obzirom na porast dnevnih i noćnih temperatura stvaraju se i uvjeti za razvoj bolesti.

Neki od herbicida  koje mogu koristiti u ovom periodu:  Biathlon 4 D (pšenica, ječam, pšenoraž, zob,  raž, pir), Pallas 75 WG (pšenica, raž, pšenoraž), Lancelot 450 WG(pšenica, ječam, zob),  Corello Duo (pšenica, raž, pšenoraž, pir), Axial 50 EC( pšenica, ječam), Foxtrot (pšenica, ječam) ,Quelex (pšenica, ječam, raž, pšenoraž), Hussar Star (pšenica, pir, raž, pšenoraž)  i dr.

Kod primjene herbicida dnevna temperatura trebala bi biti  iznad 5 ̊ C , a noćna ne ispod 0 ̊ C.

Kod primjene treba voditi računa da travnati korovi ne bi trebali preći fazu od 1-3 lista, a kod širokolisnih korova fazu 2-4 razvijena lista.

Od fungicida moguće je u prvom tretiranju primijeniti neki od fungicida:

Priaxsor EC, Elatus Era, Elatus plus, Revystar Flex, Folicur EW 250, Caramba i dr.

Pregledom usjeva uočena je i pojava odraslih oblika  crvenog žitnog balca (Oulema melanopus ) pa treba redovito pregledavati usjeve i prema potrebi provesti tretman insekticidom.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Obavezno do 23.04.2023. važeće iskaznice za kupovinu sredstava za zaštitu bilja zamijeniti sa važećim potvrdama.

 

 

 

                                                                                                             Sanja Vuković dipl.ing.agr.
sanja.vukovic@mps.hr