Obavijest maslinarima

Na većini lokaliteta u tijeku je rezidba maslina, pomotehnička mjera kojom reguliramo rodnost stabala i smanjujemo pojavu bolesti i štetnika.

 

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE

 

BAKTERIJSKI RAK MASLINE

(Pseudomonas syringae pv. savastanoi)

Prije rezidbe dezinficirati alat ( 70 % alkoholom);

Izbjegavati rezidbu po vlažnom vremenu;

zaražena stabla u nasadu zadnja rezati;

tijekom rezidbe uklanjati jače zaražene izboje; neposredno nakon rezidbe obaviti zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi bakra ili biološki baktericid i fungicid Serenade ASO ( Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713) koji ima djelovanje i na paunovo oko.

U praksi su najbolji rezultati postignuti u maslinicima koji su provodili zaštitu parcijalno, tj. masline koje se oreže taj dan se i tretiraju.

 PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

nakon završene rezidbe preporučujemo obaviti preventivnu zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi bakra Neoram WG, Nordox 75 WG, Codimur SC, Copper Key Flow, Cupra, Copper Key, Codimur 50, Cupper Lainco, Cuprablau Z 35 WG, Airone SC

 

Gdje su u vidljivi simptomi zaraze koristiti organske fungicide: Nativo 75 WG, Stroby WG, Syllit 544 SC, Ortiva top,  Sugoby, Quimera, Fosika, Savial forte, Phyto Sarcan

 

Primjenom bakrenih sredstava za zaštitu bilja u maslinicima koji imaju veću zarazu paunovim okom može doći do „ bakrenog šoka“ u vidu odbacivanja zaraženih listova, zbog čega stablo ostaje bez većeg dijela lisne mase.

ŠTITASTE UŠI -tijekom rezidbe uklanjati jače zaražene grančice
ČAĐAVICA -tijekom rezidbe uklanjati jače zahvaćene grane;

nakon rezidbe primjena jednog od pripravka na osnovi bakra

GRANOTOČ

(Zeuzera pyrina)

-ukoliko je moguće tijekom rezidbe ukloniti napadnute grane te ih spaliti.
POTKORNJACI

 

-tijekom rezidbe preporučamo ukloniti napadnute izboje; preporučamo ostavljanje u nasadu pogodnih lovnih grana koje se trebaju iznijeti iz maslinika najdalje do kraja travnja te ih spaliti.
MASLININA MUHA

(Bactrocera oleae)

 

Maslinari koji obavili rezidbu i odlučili koristiti metodu masovnog ulova maslinine muhe tijekom ožujka i travnja mogu postaviti lovke Karate trap B u nasad. Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih oblika maslinine muhe, postavljanjem 10-50 lovki/ ha. Metoda masovnog ulova učinkovitija je kada se primjenjuje na većim površinama jednog maslinika ili udruživanjem više manjih maslinika na određenom lokalitetu.

 

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

 

 

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Pripremi za ispis