Obavijest proizvođačima ozimog ječma i pšenice

Vremenske prilike pogoduju razvoju ozimih usjeva i pojavi korovnih vrsta  (travnih i širokolisnih). Primjena herbicida u proljeće provodi se od završetka busanja- pojava zastavice, a izbor herbicida ovisi o korovnim vrstama, njihovoj brojnost te stadiju razvoja žitarice.

Navodimo neke od herbicida koji imaju dozvolu u ozimim usjevima:  Fluxyr 200EC, Biathlon 4D, Hurler, Starline, Tomigan 250 EC, Pallas 75WG i dr.

Pregledom usjeva ozimog ječma uočena je pojava mrežaste pjegavosti (Pyrrenophora teres), a na ozimoj pšenici simptomi pjegavosti lista (Septoria tritici).

U zaštiti primijeniti sljedeće fungicide:  Caramba, Acra XPRO, Elatus Plus, Elatus Era, Priaxor EC, Tazer, Revycare, Curbatur 250EC, Tebusha 25% EW, Revycare i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisan način, a primjenjeno sredstvo  upisati u evidenciju.

 

                                                                                                                      Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                      Vesna.Bradic@mps.hr