Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U posljednjih 7 dana nastavio se rast  temperature što ubrzalo vegetaciju koštičavog voća te je većina voćaka u fazi početka cvatnje ili punoj cvatnji.

Najavljene oborine tijekom subote i ponedjeljka mogu pogodovati razvoju jačih infekcija uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans) te paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa) na voćkama u cvatnji.

Za preventivnu zaštitu od kovrčavosti lista breskve na breskvama kod kojih još nisu razvijeni listići i nije počela cvatnja mogu se koristiti fungicidi  Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Nativo 75 WG, Ziram 76 WG, Scab 480 SC, Difcor i Argo. Kovrčavost lista se može spriječiti samo kvalitetnom preventivnom zaštitom dan ili dva prije najavljene kiše.

Pripravci Nativo 75 WG, Syllit 544 SC i Scab 480 SC dozvoljeni su i za zaštitu od kovrčavosti lista na nektarini.

Pripravak Nativo 75 WG može se koristiti za obje navedene bolesti na breskvama u početku cvatnje.

Preventivnu zaštitu marelica od uzročnika paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa)  u fazi cvatnje moguće je  izvršiti pripravcima kao što su Signum, Teldor SC 500, Chorus 50 WG, Nativo 75 WG, Switch 6,25 WG, Signum DF ili  mikrobiološkim  pripravakom Serenade Aso.

Za zaštitu trešnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Signum, Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Luna Expirience ili  mikrobiološkim  pripravakom Serenade Aso.

Za zaštitu višnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Signum, Chorus 75 WG, Chorus 50 WG, Luna Expirience.

Preventivnu zaštitu šljive u fazi cvatnje moguće je obaviti fungicidima: Signum, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG ili  mikrobiološkim  pripravakom Serenade Aso.

Podsjećamo vlasnike nasada šljiva da u početku cvatnje šljiva postave bijele ljepljive ploče radi praćenja leta žute i crne šljivine osice (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava). Šljivine osice su jedan od najznačajnijih problema u nasadima šljive jer uslijed jakog napada može doći do potpunog opadanja plodića!

S obzirom da počinje cvatnja voćaka, pčele koje oprašuju cvjetove postaju ugrožene zbog primjene opasnih sredstava za zaštitu bilja. Zbog toga je Zakonom o održivoj uporabi pesticida  (NN 46/22) propisano:

– u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena pesticida opasnih za pčele, uključujući medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele.

– profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja svakog tretiranja obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike po županijama

– flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji odnosno mora biti pokošena u trenutku tretiranja pesticidima koji su opasni za pčele, uključujući medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele, ili se mora na drukčiji način spriječiti da pesticid ne dođe s njom u dodir.

Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja vodite računa o tome je li njegova primjena dozvoljena na kulturi koju tretirate!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr