Obavijest proizvođačima bobičastog voća

Dnevne temperature su u porastu bilježimo dnevne temperature veće od 20 °C. Stoga će u nasadima doći do kretanja vegetacije, a time i potrebe za prvom zaštitom.

Prije obavljanja zaštite, nasade je potrebno orezati, orezane grane iznijeti iz voćnjaka i spaliti da ne budu izvor zaraze za voćnjak. Zaštitu nasada provesti dozvoljenim preparatima na bazi bakra.

Na bobičastom voću dozvoljen je Nordox 75 WG.

U malinama i kupinama dozvoljen je Cuprablau Z 35.

U nasadima je moguće postaviti žute i plave ploče radi praćenja populacije lisnih uši i tripsa. Ukoliko želimo primijeniti metodu masovnog ulova uz što je manje moguće korištenje sredstava za zaštitu bilja onda treba postaviti 20 – 24  ploče na 100 m 2 15 cm iznad biljaka.

Tretiranje provesti za mirna vremena, bez vjetra ,  bez padalina u toplijem dijelu dana pri temperaturama iznad 5 °C .

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnim rukovanju pesticidima  te  s po propisima pregledanim uređajima.

Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list.

Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja – čuvati 3 godine u arhivi OPG-a kao i račune sredstva za zaštitu bilja.

 

      Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       Sanja.mastelic-ivic@mps.hr