Preporuka vlasnicima trajnih nasada jabuke i kruške

Vrlo blaga zima na prijelazu vegetacijske sezone 2022/23, uz kraći hladniji i kišoviti protekli period, pogodovala je ranijem početkom vegetativnog ciklusa jabuke i kruške. Obilaskom i pregledom plantažnih nasada u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno kako su kultivari jabuke u fenofazi prema BBCH skali: 54-55 tj. stadij mišjih ušiju do vidljivih cvjetnih pupova koji su još zatvoreni. Na pojedinim lokalitetima rani, kultivari kruške su u fenofazi BBCH 59-61 tj. cvjetovi na rodnim pupovima su diferencirani i u stadiju tzv. balona uz početak cvatnje (10%).

Voćarima koji nisu obavili zimsku zaštitu nasada jabuke i kruške u vegetacijskoj sezoni 2022., preporučuje se u svrhu smanjenja infektivnog potencijala bolesti: krastavosti ili fuzikladija (Venturia inaequalis i V.pyrina), raka kore (Nectria galligena), smeđe truleži (Monilinia fructigena), vlažne truleži korijenovog vrata (Phytophthora cactorum) kao i bakterijske paleži (Erwinia amylovora), tretman nasada s pripravcima na bazi bakra: Nordox 75 WG, Airone SC, Cuprocaffaro 50 WP, Champion 50 WG, Champion flow SC, Cuprablau Z 35 WG, Cupra, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Modro ulje i sl. Napomena: koncentraciju pripravka je potrebno prilagoditi fenofazi (bubrenje pupova), prema preporuci proizvođača sredstava za zaštitu bilja.

Ako je na pojedinim lokalitetima započela cvatnja kruške, preporuka je ne koristiti bakarne pripravke i pripravke na bazi mineralnih ulja nego sačekati završetak cvatnje i započeti s ciljanim insekticidnim i fungicidnim tretmanima.

Zbog vrlo blage zime uočena je veća nazočnost prezimljavajućih oblika (jaja ili ličinke), jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum), kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus), lisnih ušiju (Aphis pomi), crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Za suzbijanje jaja/ličinki navedenih štetnika u ovom se periodu još uvijek mogu koristiti pripravci na bazi mineralnih (parafinskih) ulja koji se po potrebi dodaju bakarnim pripravcima: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal Neu, Ovipron top, Ovitex, Laincoil, Insectoil Key, Estiuoil i Plantoil.

Kruškina buha može se u ovome periodu suzbijati i pripravcima na bazi kaolinske gline (CutiSan, Kaolin BPLN i dr.) uz dva do tri tretmana kako bi se omelo polaganje jaja, što je pogodna metoda zaštite i u ekološkoj proizvodnji.

U slučaju da se u nasadima uoče štete od Jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum) u svrhu zaštite mogu se primijeniti pripravci na bazi deltametrina: Decis 2,5 EC ili Poleci plus.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr