Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuke i kruške

Vrlo blaga zima uz nekoliko toplijih perioda pri čemu u proteklih pet dana bilježimo maksimalne temperature zraka 15-20 C pogodovala je ranijem otvaranju vršnih zimskih pupova dominantnih sorata jabuka ( Idared, Jonagold, Zlatni delišes).

Zbog najave nestabilnog razdoblje s oborinama  početkom  narednog vikenda preporučamo preventivnu zaštitu jabuka i krušaka protiv krastavosti ili fuzikladija (Venturia inaequalis) s pripravcima na bazi bakra ili bakreno mineralnim pripravcima.  Ukoliko je uočena je veća nazočnost prezimljavajućih oblika (jaja ili ličinke), jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum), kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus), lisnih ušiju (Aphis pomi), crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i kruškine buhe (Cacopsylla pyri) tada prednost dati bakreno mineralnim pripravcima.

U nasadima koji su tijekom protekle vegetacijske sezone pretrpjeli stres uslijed tuče, niskih temperatura, dužeg stajanja vode potrebno je voditi računa o moguće jačem napadu potkornjaka. U takvim nasadima  potrebno je postavljati lovke/mamce za masovni ulov i smanjenje populacije potkornjaka. Za mamke koriste se  crvene ljepljive ploče i otopine etilnog alkohola, a vrijeme postavljanja je razvoj mišijih uši.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujuć i  račune za kupljene pesticide.

 

                                                                                                                              Aleksandra Radić dipl.ing

                                                                                                                              e-mail: aleksandra.radic@mps.hr