Obavijest proizvođačima jabuka

Jabuke se na području Koprivničko-križevačke županije nalaze na većini lokacija u fazi otvaranja pupova ili „mišjih ušiju“. Tijekom četvrtaka i petka očekujemo daljnji porast temperature zraka što će dodatno ubrzati razvoj vegetacije jabuka. Tijekom vikenda prognostičari najavljuju kišu prilikom koje očekujemo prve infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Voćarima preporučamo da prije toga planiraju zaštitu nasada nekim od pripravaka na osnovi bakra (Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprocaffaro 50 WPChampion 50 WG, Champion flow SC, Cuprablau Z 35 WGBordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica i dr.). Koncentraciju pripravka prilagodite fenofazi jabuke u trenutku primjene.

 

Zaštita bakrenim pripravcima obavezna je mjera u nasadima jezgričavog voća u kojima je prošle sezone zabilježena bakterijska palež (Erwinia amylovora).

 

 

Tretiranje navedenim pripravcima potrebno je provesti za mirna vremena bez vjetra, pri dnevnoj temperaturi zraka višoj od 5˚C uz povećani utrošak škropiva.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr