Obavijest proizvođačima uljane repice

Budući je zima 2022./23. jedna od dviju najtoplijih tijekom povijesnih prikupljanja meteoroloških podataka u Europi, a od početka 2023. godine izmjenjuju iznadprosječno topla sa nešto hladnijim vremenskim razdobljima, već 5. siječnja i 22. veljače o.g. uputili smo preporuke proizvođačima uljane repice o potrebi zdravstvenih pregleda usjeva na pojavu proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus) i njihovo usmjereno suzbijanje (čak mjesec dana ranije nego protekle 2022. sezone ili 45 dana ranije nego prosječnih sezona)!

Nešto svježije razdoblje ponovno smo zabilježili u danima od 26.2.-07.3. 2023., a najviša dnevna temperatura u posljednjih dvanaest dana samo u dva navrata nije bila veća od 10°C (u danima 8.3.-19.3. najčešće u rasponu 12,2°-20,5°C)! Ipak, proteklog su tjedna noći bile svježe, s negativnim jutarnjim vrijednostima (od -0,4° do -3,1°C). U takvim smo uvjetima prve jedinke repičinog sjajnika (Brassicogethes aeneus) uočili u danima nakon 13.3. 2023. (vrlo niske brojnosti)! Zbog porasta dnevnih vrijednosti posljednja dva dana na 15,8°-20,5°C njihova se brojnost povećava, a još uvijek pronalazimo i proljetne repičine pipe (Ceutorhynchus)! Budući ovog tjedna očekujemo proljetne toplinske vrijednosti (uz jutarnje temperature 4-6°C, a dnevne 15-21°C) proizvođačima uljane repice u narednim danima preporučujemo provjeriti brojnost nametnika (poželjno je uz vizualne preglede postavljati žute ljepljive ploče ili žute posude), te provesti mjere usmjerene zaštite dopuštenim insekticidima za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Budući je na našem tržištu registriran manji broj pripravaka (iz tri različite skupine) za suzbijanje štetnika uljane repice, birati sredstva i kombinacije prema boljem postranom učinku na dominantne štetnike.

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti repičinog sjajnika (Brassicogethes aeneus) na insekticide (sintetski piretroidi, neonikotinoidi) tijekom 2018. i 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj rezistentnih (otpornih) populacija ovog štetnika u središnjoj i sjeverno-zapadnom dijelu Republike Hrvatske (https://rezistentnost-szb-hr) (tijekom 2019. na lambda-cihalotrin i cipermetrin bilo je osjetljivo 16,6 % testiranih populacija, dok na acetamiprid niti jedna populacija repičina sjajnika nije bila osjetljiva!) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb)!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Zbog iznadprosječne količine oborina u mjesecu rujnu (171,6 mm), studenom (82,8 mm), prosincu (71,0 mm) 2022. godine i siječnju 2023. (152 mm), te dugotrajno zadržavanje vlage u mjesečnim vrijednostima od 23.155 minuta (prosinac) do 29.840 minuta (studeni) opasnost od ranije pojave gljivičnih bolesti uljane repice je značajno veća nego protekle zime (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost) (Phoma, Botrytis, Alternaria). Prvi simptomi suhe truleži (Phoma) u usjevima uljane repice na većini međimurskih polja uočeni su još u prvom tjednu mjeseca listopada 2022. godine!

Ipak, u središnjem dijelu Međimurja uz riječne doline tijekom veljače i ožujka o.g. je zabilježeno samo 23,8 mm oborina (tek 29,8 % od očekivanih količina)! Zadržavanje vlage u usjevima je smanjena na 7.135 minuta u veljači, odnosno 5.805 minuta u dosadašnjem dijelu ožujka! U proteklom su razdoblju bili učestali vjetroviti dani, pa je vlažnost zemljišta s 35,8 % smanjena u proteklih 12 dana na 27,2 %! Na mogući jači intenzitet pojave uzročnika bolesti uljane repice najviše će utjecati količina i raspored oborina tijekom proljeća o.g., odnosno tijekom i nakon cvatnje usjeva.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr