Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Jabuka je u fazi otvaranja pupova. Prevetivna zaštita se može obaviti nekim od dozvoljenih pripravaka na bazi bakra kao što su Nordox 75 WG, Neoram WG, Cupraffaro 50 WP, Champion 50 WG, Champion flow SC, Cuprablau T 35 WG i dr. Preparati na bazi bakra zaštiti će  voćku od ranih infekcija čađave krastavosti jabuke (Venturia inequalis).

Ukoliko se zimskim pregledom voćnjaka uoče jaja lisnih uši, jaja crvenog pauka, štitaste uši , ličinke jabučne krvave uši potrebno je primijeniti MINERALNO SVIJETLO ULJE ,  BIJELO  ULJE Ovipron TopOvitexPromanal neu, LaincoilEstiuoilInsectoil keyPlantoil u kombinaciji s preparatima na bazi bakra.

Moguće je primijeniti i gotovu kombinaciju Modro ulje – 2 – 3 % ili Red fox  , dozvoljen u mirovanju vegetacije protiv prezimljujućih oblika štetnika  – jaja crvenog pauka, zimska jaja lisnih uši, zimska jaja kruškine obične buhe, krastavost.

Tretiranje je potrebno provesti prije otvaranja pupova, za mirnog vremena bez  padavina, bez vjetra pri temperaturama iznad 5 °C sa što većom količinom škropiva.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis