Obavijest proizvođačima lijeske

Nakon obavljene rezidbe lijeske  potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu nasada bakrenim pripravcima kako bi se biljke zaštitilo od infekcije bakteriozama  te od  gljivičnih bolesti.

Preporučamo da se bakrenim pripravcima dodaju pripravci na bazi sumpora kako bi se kako bi se suzbila ljeskove grinje (Eryophies avellanae nal.)  koja se može javiti u vrijeme kretanja vegetacije.

Preporuka je da se kod rezidbe veće rane premažu voćarskim voskom, kako bi se onemogućio ulazak gljivičnih infekcija i bakterijskih bolesti u biljku.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andreja.v-pofuk@mps.hr