Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Rezidba  voća je uglavnom završena. Jabuke i kruške  su ovisno o sortimentu i položaju su u fazi kretanja vegetacije do fenofaze otvaranja pupova i pojave prvih listića. Temperature dnevne idu i do 19 C, praćene kraćim lokalnim pljuskovima.

Obzirom na navedeno i najavljene oborine potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu u jabukama i kruškama  protiv  krastavosti (Venturia inaequalis) jednim od pripravaka na bazi bakra: Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG, Nordox 75 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha manica, i dr.

 

Također upućujemo proizvođače da pregledaju  svoje nasade na prezimljujuće  stadije štetnika kao što su : crveni voćni pauka (Panonychus ulmi ), jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum),  lisne uši (Aphis spp.), moljaci kružnih mina (Leucoptera malifoliella), jaja kruškine buhe (Psylla pyri), te ako je potrebno bakrenom pripravku  dodati pripravak na bazi parafinskog ulja: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron Top, Ovitex i dr.

 

Obzirom na temperature moguća je pojava jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum), važno  je redovito pregledavati pupove i ako je potrebno izvršiti zaštitu jednim od dozvoljenih insekticida: npr, Decis 2,5 EC

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr