Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jezgričavog voća

U nasadima jezgričavog voća (jabuke i kruške) na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba došlo je do kretanje vegetacije gdje se ovisno o lokalitetu i sortimentu nasadi nalaze  u fenofazi otvaranje pupova do pojave zelenih listića.

Meteorolozi za naredne dane najavljuju kišu, stoga je u nasadima jezgričavog voća potrebno napraviti prvu zaštitu protiv bolesti koje prezimljuju na kori drveta (krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), rak kore (Nectria galligena) i dr., jednim od bakrenih pripravaka (Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Nordox 75 WG, Champion, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG i dr.). Tretiranje bakrenim pripravcima gdje je moguće napraviti prije oborina ili neposredno nakon.

Kako meteorolozi najavljuju i nagli porast temperature očekujemo pojavu prezimljujućih štetnika koji se javljaju već u samom početku vegetacije i čine štete na otvorenim pupovima. Upućuje se proizvođače da pregledaju svoje nasada na prisutnost jaja lisnih ušiju, crvenog voćnog pauke, prisutnost štitastih ušiju, jabučne krvave uši. Ukoliko ustanovite prisutnost navedenih štetnika potrebno je izvršiti tretiranje jednim od pripravaka na bazi parafinskog ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovitex, Promanal NEU ili Ovipron TOP).

Pošto će dnevne temperature prelaziti 10° C potrebno je pregledati pupove na prisutnost jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum), pogotovo na voćnjacima koji se nalaze u blizini šuma. Osim primjene mineralnog ulja, dozvolu za suzbijanje ovog štetnika imaju pripravci Decis 2,5 EC i Poleci plus .

U nasadima gdje je uočena šteta od potkornjaka (Scolytidae), potrebno je objesiti crvene ploče ili posude sa 50% etilnim alkoholom radi praćenja i smanjenja populacije štetnika. Za praćenje ovih štetnika dovoljan je 1 lovka po ha, a za smanjivanje populacije 8-16 lovki po ha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis