Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke, kruške i dunje

U nasadima jezgričavog voće došlo je do kretanja vegetacije. Kod jabuke imamo pucanje pupa i pojavu zelenih listića, a kod kruške i fazu mišjih ušiju.Prema praćenju dozrelosti askospora (podatci susjednih zemalja),utvrđen je  tek početak izlaska prvih askospora  krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaegualis). Za pojavu primarnih infekcija potrebno je uz dozrelost askospora i određeni period vlaženja lista uz pojavu oborina.Stoga upozoravamo proizvođače da prate najave meteorologa , a prije najave većih količina oborina  izvrše prvu zaštitu protiv bolesti  nekim od pripravaka  na bazi bakra : Nordox 75 WG, Cuprocaffaro 50, WP, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Codimur SC, Copper Key ,Cupra, Champion WG 50 , Bordoška juha 20 WP – Manica i dr.

Bakrenim pripravcima  smanjuje se  infektivni potencijal patogena  bakterijske paleži jabuke (Erwinia amylovora) i raka jabuke (Nectria galligena)  .

U nasadima gdje je obavljen zimski pregled i uočena je  jača pojava   jaja lisnih ušiju ( Aphididae), jaja  crvenog pauka (Panonycus ulmi)   ili  prisutnost štitastih ušiju (Quadraspidiotus perniciosus), tretiranje je  moguće   provesti bakrenim pripravcima uz  dodatak  mineralnog ulja: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovitex, Oviprom top, Lainicol i dr  ili gotovim mješavinom pripravkom Modro ulje, Red Fox.

Pregledom nasada jabuke utvrđena je pojava  jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum),

kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova ili 15% pupova sa zabilježenim ubodima kod slabijeg potencijala cvjetnih pupova ili 30 % kod jakog potencijala rodnosti.

Obaviti pregled i ukoliko utvrdite štetnika u kritičnom broju, potrebi je izvršiti tretiranje nekim od slijedećih pripravaka : Decis 2,5 EC ili Poleci  plus.

U nasadima kruške pratiti  pojavu odraslih oblika i odlaganje jaja kruškine buhe (Psylla sp).Smanjenje populacije ovih štetnika može se provesti tretiranjem kruške sredstvima na bazi kaolinskim gline.

Postavljanjem crvenih ljepljivih ploča i bočica s  50 % -tnim etilnim alkoholom može se pratiti pojavu potkornjaka ( Scolytidae), a ujedno se time smanjuje i populacija tih štetnika.Za praćenje ovih štetnika dovoljan je 1 lovka po ha , a za smanjivanje populacije 8-10 lovki po ha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023 .

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis