Preporuka proizvođačima uljane repice

Proteklih desetak dana prevladavale su temperature više od prosjeka za ovaj dio godine. Obavljeni su pregledi uljane repice na prisutnost velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe  (Ceutorhynchus pallidactylus ). Vizualnim pregledom utvrđen je nalaz male repičine pipe  i velike  repičine pipe u kritičnom broju.  Stoga upućujemo proizvođače  na pregled njiva i  ako utvrde prisutnost štetnika preko kritičnog boja izvrše tretman.

Kritični brojevi kod kojih je potrebno vršiti tretiranje su:

mala pipa: 1 pipa/40 biljaka ,1 pipa/m2 ili 10-20 pipa u posudi/ 3 dana

velika pipa: 1 pipa/5 biljaka ili 10-20 pipa u žutoj posudi

Primijeniti jedan od piretroida: Decis 2,5, Karate zeon, Cytrin max, Sumialfa 5 Fl , Poleci Plus, Mavrik Flo i dr.

Ostali insekticidi: Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP.

Tretiranja obavljati u dijelu dana kada su više temperature i nema vjetra.

 

Utvrđena je i zakorovljenost nekih njiva.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: Focus ultra, Fusilade max, Fusilade forte, Select super, Graminis 05 EC,  Leopard 5 EC, Zeatrola, Secure, Quick EC i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova: Lontrel 72,  Clap 300 SL, Korvetto i dr .

 

VAŽNA NAPOMENA : Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način .Voditi evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.

E-mail: durdica.ksenek@mps.hr