Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Koštičavo voće je u fazi bubrenja pupova, otvaranja prvih pupova. Vrijeme u našoj županiji je toplo dnevne temperature su od 13 do 19 C, a noćne ne idu ispod O C, uz puno lokalnih pljuskova, te je trenutak  za prvu preventivnu zaštitu od gljivičnih i bakterijskih bolesti (šupljikavosti, kovrčavosti, palež cvijeta, bakterijski rak).

Nakon rezidbe potrebno je iznijeti bolesne zaražene grane, zaostale mumificirane plodove iz voćnjaka i uništiti, jer na taj način smanjujemo infektivni potencijal bolesti u voćnjaku.

Zatim po mirnom vremenu, prije najavljene kiše izvršiti zaštitu jednim od fungicida na osnovu bakra: Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG, Champion 50 WG, Bordoška juha caffaro WP, Neoram WG, i dr.

Na kori drveta i grančicama često nam prezimljuju štetnici (crveni voćni pauk, lisne uši i dr) da bi suzbili te prezimljujuće oblike štetnika bakrenom pripravku dodati jedno od mineralnih ulja kao npr: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron top, i dr.

Ovisno o sorti i položaju pojedine vrste marelica su u cvatnji te bi trebalo izvršiti zaštitu protiv paleži cvijeta i rodnih grančica (Monilia Laxa), na takvim voćkama izvršiti zaštitu jednim  fungicida: Difcor, Teldor  SC i dr.

Također pojedine rane sorte bresaka su u fazi roza balona, preventivnu zaštitu od kovrčavosti izvršiti jednim od fungicida: Chromodin S-65, Difcor i dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr