Obavijest vinogradarima

Prilikom rezidbe vinograda, vinogradari bi trebali paziti da sve sumnjive ili zaražene lucnjeve na kojima su vidljivi simptomi crne pjegavosti (Phomopsis viticola) odstrane iz vinograda. Bolest je vidljiva po srebrnkasto- bijeloj boji loze i crnim piknidima na kori. Boja kore nastaje od prodora zraka pod koru.

U zadnje vrijeme velik problem u vinogradima predstavlja ESCA. U vegetaciji se bolest prepoznaje po specifičnim šarama na listovima poznatim kao tigrove šare. Dio lista uz žilu ostaje zelen, ostali dio dobiva žutu boju. Grozdovi se brzo osuše, a ponekad dolazi do potpunog sušenja trsa. Uzročnici bolesti ulaze u biljku preko rana od rezidbe te se stoga preporuča napraviti što manje rezova – po mogućnosti samo s gornje strane trsa. Na tržištu je registriran u tu svrhu preparat Vintec na osnovu gljivice Trichoderma spp. – dozvoljen je za esku (Phaeomoniella chlamydospora), petrijeva bolest (Phaeoacremonium aleophilum), eutipoza (sušenje krakova trsa)  te za sivu plijesan (Botrytis cinerea) u fazi 80 %  otpalih cvjetova do 3 tjedan prije berbe. S obzirom da je najveća koncentracija spora uzročnika propadanja drva najveća u fazi mirovanja vegetacije, slijedom toga je i tretiranje potrebno provesti u tom periodu nakon završene rezidbe. Preparat je potrebno primijeniti na temperaturama od minimalno 10 °C i relativnoj vlazi zraka 70 % u dozi 0,2 kg/ha uz utrošak vode 100 -200 l/ha. Dozvoljene su dvije primjene. Druga primjena je dozvoljena samo u slučaju kada su nastupili nepovoljni vremenski uvjeti kao što je kiša ili period niskih temperatura. Ne preporuča se kombinacija sredstava na bazi bakra i sumpora.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN46/2022) svi profesionalni korisnici obavezni su čuvati evidencije o uporabi sredstva za zaštitu bilja najmanje 3 godine kao i račune o nabavljenim sredstvima za zaštitu bilja.

Prilikom korištenja sredstva za zaštitu bilja važno je slijediti pomno napisane upute proizvođača.

Prije korištenja sredstva za zaštitu bilja provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

sanja.mastelic-ivic@mps.hr