Obavijest proizvođačima uljane repice

U dnevnoj uputi od 5. siječnja 2023. godine proizvođače uljane repice obavijestili smo da je zima 2022./23. jedna od najtoplijih od kada postoje mjerenja meteoroloških podataka u našoj zemlji. Krajem protekle godine (studeni, prosinac) mjesečne su temperature bile +1,7° do +2,1°C toplije od očekivanog prosjeka, dok je početkom ove godine (siječanj) ovo odstupanje još izraženije (+3,6°C) (vidi Tablicu 1.) (tijekom novogodišnjih blagdana najviše su temperature zraka tjedan dana bile u rasponu od 12,8° do 18,0°C).

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog zimskog razdoblja 2022./2023. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2022. prosinac 2022. siječanj 2023. **veljača 2023.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2022./2023. 6,3°C 82,8 2,6°C 71,0 3,7°C 152,0 1,9°C 3,0
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +2,1°C +10,1 +1,7°C +17,1 +3,6°C +121,4 +1,2°C -40,3

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca; **izmjereno do 22.2. 2023. u 6.00 sati!

Temperature zraka su od početka 2023. jako promjenljive, pa bilježimo dva iznadprosječno topla i jedno očekivano prohladno razdoblje: prvu polovicu siječnja o.g. obilježilo je iznadprosječno toplo vrijeme jer su najviše dnevne temperature zraka tada bile u rasponu od 9,3° do 17,9°C (noći su također imale pozitivne vrijednosti, najčešće od 0,6° do 4,7°C). U drugoj polovici siječnja je zahladnilo, pa su najviše dnevne temperature pale na vrijednosti od 1,3° do 5,2°C a jutra su pritom hladna (najčešće od -0,3° do -5,3°C). U proteklom mjesecu siječnju o.g. padale su iznadprosječne količine oborina, najčešće u obliku kiše, u količinama od 140,4 mm (na lokalitetu Donja Dubrava u istočnom dijelu Županije) do 229,6 mm (na lokalitetu Železna Gora u zapadnom dijelu Županije)! Stoga je i siječanjska vlažnost zraka bila vrlo izražena i na svim mjernim mjestima nešto veća od 90 %! Hladnoća iz zadnje dekade mjeseca siječnja nastavljena je i tijekom prve dekade veljače o.g., a naročito je prohladno bilo u razdoblju od 5.2.-11.2. 2023.! Tih su dana prosječne temperature imale negativne vrijednosti (od -0,2° do -4,9°C). Ali, nakon 12. veljače o.g. toplina tijekom dana raste na 10,3°-19,5°C! Najniže jutarnje temperature ponovno su zadnja četiri jutra bile pozitivne (0,3°-3,2°C), a neobično toplo je protekla tri dana s najvišim temperaturama zraka u hladovini 16,3°-19,5C°! Temperatura tla na 7-10 cm dubine je posljednjih deset dana porasla sa 0,6° na vrijednost 6,8°C!

U naredna tri dana nadalje očekujemo iznadprosječno toplo razdoblje s dnevnim vrijednostima 13°-16°C, dok će tijekom narednog vikenda uz sjeverna strujanja zahladniti (uz najniže vrijednosti do -6°C), te očekujemo oborine na granici kiše i snijega!

Stoga smo u takvim uvjetima već početkom siječnja zabilježili kritičnu populaciju proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus) (to je bilo 30 dana ranije nego protekle 2022. godine, odnosno 45 dana ranije nego početkom 2021. godine)! Njihove ličinke na nezaštićenim poljima uljane repice pronalazili smo već krajem mjeseca siječnja. Brojnost odraslih oblika proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus) ponovno je u žutim lovnim posudama izražena posljednja tri dana!

Stoga proizvođačima uljane repice preporučujemo redovito pratiti brojnost nametnika (poželjno se uz vizualne preglede postavljati žute ljepljive ploče ili žute lovne posude) (prvo se početkom godine pojavljuju štetne pipe, a tek naknadno s razvojem cvjetnih pupova repičin sjajnik, Brassicogethes aeneus). Prema potrebi provesti mjere usmjerene zaštite dopuštenim insekticidima za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), a naročito na poljima uljane repice gdje isto nije provedeno već početkom 2023. godine. Budući je na našem tržištu registriran manji broj pripravaka (iz tri različite skupine) za suzbijanje štetnika uljane repice, birati sredstva i kombinacije prema boljem postranom učinku na dominantne štetnike.

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zbog iznadprosječne količine oborina u mjesecu rujnu (171,6 mm), studenom (82,8 mm), prosincu (71,0 mm) 2022. godine i siječnju 2023. (152 mm), te dugotrajno zadržavanje vlage u mjesečnim vrijednostima od 23.155 minuta (prosinac) do 29.840 minuta (studeni) opasnost od ranije pojave gljivičnih bolesti uljane repice je značajno veća nego protekle zime (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost) (Phoma, Botrytis, Alternaria). Prvi simptomi suhe truleži (Phoma) u usjevima uljane repice na većini međimurskih polja uočeni su još u prvom tjednu mjeseca listopada 2022. godine! Na mogući jači intenzitet pojave uzročnika bolesti uljane repice najviše će utjecati količina i raspored oborina krajem zime i početkom proljeća o.g., a moguće mjere suzbijanja bolesti uljane repice valja već provoditi ili planirati sa kasnim zimskim ili ranim proljetnim usmjerenim mjerama suzbijanja repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus). Dopuštene fungicide za suzbijanje bolesti uljane repice moguće je istovremeno koristiti sa insekticidima za suzbijanje štetnika uljane repice. Usmjerene mjere zaštite tijekom zimskog razdoblja provoditi na temperaturama zraka >5°C, te birati dane kada nema izraženog vjetra.

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr