Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

Proteklih 7 dana na mjernim uređajima  bilježimo temperature između 12 i 20 °C, tako da su vršeni pregledi uljane repice  na prisutnost velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe  (Ceutorhynchus pallidactylus ), kao i praćenje ulova ovih štetika u žutim posudama.

Vizualnim pregledom utvrđen je nalaz proljetnih pipa  u kritičnom broju na nekim lokacijama , a ulov u žutoj posudi prelazi kritični broj od 20 jedinki ( ulov od dva posljednja dana).Osim toga u žutim posudama bilježimo i prve nalaze repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

Upozoravamo proizvođače da izvrše preglede uljane repice. Ukoliko se utvrdi kritičan broj ovih štetnika, moguće je provesti tretiranje u toplijem dijelu  dana, kada pipe nalazimo na samim listovima, vodeći računa da nema vjetra .Tretiranje obaviti prije najavljenih oborina i pada temperature koji su mogući prema najavama meteorologa već od četvrtka .

Kritični brojevi kod kojih je potrebno vršiti tretiranje su:

mala pipa: 1 pipa/40 biljaka ,1 pipa/m2 ili 10-20 pipa u posudi/ 3 dana

velika pipa: 1 pipa/5 biljaka ili 10-20 pipa u žutoj posudi

Kod odabira insekticida treba voditi računa da pri nižim dnevnim temperaturama

( ispod 10 °C) prednost treba dati pripravcima  iz skupine sintetskih piretroida .

Pitretroidi :Decis 2,5, Karate zeon, Cytrin max, Sumialfa 5 Fl , Poleci Plus, Mavrik Flo i dr.

Ostali: Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP

Bez obzira što usjevi nisu ni blizu cvatnje , možete obavijestiti najbliže pčelare da ćete vršiti tretiranje.

Potrebno je i obići usjeve i izvršiti pregled na prisutnost korova ,po potrebi i prema razvojnom stadiju uljane repice i korova odabrati odgovarajući herbicid.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: Agil 100 EC, Focus ultra, Fusilade max, Fusilade forte, Select super, Graminis 05 EC, Wish Top, Leopard 5 EC, Pantera QT, Zeatrola, Secure, Quick EC , Quiz 5 EC, Trepach i  dr.

 Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova: Lontrel 72, Lontrel 300*, Clap 300 SL, Korvetto i dr  .

  • Krajnji rok za primjenu zaliha 01.04.2024.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr