Uputa proizvođačima ozimih žitarica (ječam, pšenica, raž, pšenoraž ili tritikale)

Pred početak optimalnih rokova sjetve ozimih žitarica u SZ dijelu naše zemlje upućena je obavijest proizvođačima o mjerama potrebe suzbijanja korova (10.10. 2022.). Nakon iznadprosječno vrućeg i suhog ljeta tijekom mjeseca rujna 2022. na svim je mjernim mjestima u Međimurju zabilježena iznadprosječna količina oborina, a naknado tijekom listopada umjesto očekivane mjesečne prosječne temperature 9,9°C na mjernim je mjestima izmjereno od 12,5-12,7°C (vidi Tablicu 1.). Zbog dovoljno vlage u zemljištu i iznadprosječnih temperatura zraka ozimi usjevi su brzo klijali i nicali. Premda u proteklom listopadu umjesto očekivanih 89,0 mm na svim mjernim mjestima bilježimo značajno manju količinu izmjerenih oborina, zbog česte i dugotrajne pojave i magle, bilježimo vrlo visoku vlažnost zraka i dugotrajno zadržavanje vlage na biljkama – a naročito uz riječne dolije Mure i Drave (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Neki mjerni podatci za lokalitete uz riječne doline u Međimurju, a koji upućuju na optimalne uvjete za rani razvoj i pojavu različitih uzročnika bolesti u zimskim usjevima tijekom jeseni 2022. (**listopad i studeni):

Lokalitet Vremenski uvjeti listopad 2022. *Vremenski uvjeti studeni 2022.
mm % vlaženje °C oborine % vlaženje °C
M.Središće 11,0 91,1 22.030 min 12,7 5,2 94,1 9.705 min 8,8
Novakovec 11,2 91,6 15.525 min 12,5 9,2 93,1 13.995 min 9,1
D.Dubrava 18,6 86,4 25.435 min 12,9 5,2 88,9 13.385 min 9,5
Kotoriba 10,0 89,0 21.528 min 12,5 5,0 92,0 10.060 min 8,9

*zabilježeno do 14.11. 2022. u 6.00 sati!; **prethodno je u mjesecu rujnu 2022. u navedenim lokalitetima izmjerena iznadprosječna količina oborina od 144,0 do 171,6 mm!

U takvim uvjetima bilježimo vrlo rano optimalne uvjete za početni razvoj i ranu pojavu važnijih uzročnika bolesti u usjevima ozimih žitarica. Od početka listopada do sredine studenog 2022. još nismo zabilježili negativne jutarnje temperature u Međimurju! Temperature zraka su početkom ovog mjeseca tijekom najtoplijeg dijela dosezale vrijednosti 19,0-22,3°C ali posljednjih deset dana njihova se najviša vrijednost najčešće kreće u rasponu 9,8-14,1°C! U srijedu (16.11.) na svim mjernim mjestima u Međimurju očekujemo oborine u količini do 15,0 mm. Naknadno će zbog sjevernog vjetra temperature zraka pasti na niže vrijednosti, a tijekom narednog vikenda (19.11. i 20.11. 2022.) očekujemo prvu jutarnju pojavu jesenskog mraza (od -1 do -2°C)

Tablica 2. Višegodišnja iskustva pojave najvažnijih uzročnika bolesti ozime pšenice prilagođeno prema skupinama sorata domaćeg ili stranog podrijetla:

Sorte pšenice Skupine bolesti
„domaće“ sorte

(npr. Anica, Barba, Brko, Bubnjar, Darija, Đenka, El Nino, Indira, Kraljica, Mandica, Lorena, Ljepotica, Olimpia, Opsesija, Premija, Senzacija, Silvija, TataMata, Vlatka, Vulkan i dr.)

 

Septoria, Puccinia

„strane“ sorte

(npr. Apache, Agenor, Anversa, Antigua, Athlon, Basmati, Basilio, Bologna, Calisol, Exaltation, Gaudio, Gabrio, Grandior, Farineli, Falado, Forcali, Energo, Izalco,  Macaron, Lenox, Ludwig, Obiwan, Passion, Sofru, Sofolk, Solehio, Soisson, Starlord, Ultim, Tenor, Viriato, Vycor i dr.

 

Pyrenophora

Proizvođačima ozimih žitarica u takvim uvjetima preporučujemo redovitu kontrolu zdravstvenog stanja usjeva zbog moguće prve pojave simptoma bolesti. Kritičnim smatramo lokalitete blizu riječnih dolina, te ranije posijane usjeve. Jaču pojavu uzročnika bolesti očekujemo na parcelama koje su posijane tzv. farmerskim sjemenom koje nije zaštićeno tretiranjem registriranim fungicidima.

Na usjevima ozime pšenice, ovisno o sortimentu, očekujemo moguću prvu pojavu nekoliko vrsta biljnih bolesti (Septoria, Puccinia, Pyrenophora) (vidi Tablicu 2.), na usjevima ječma se rano pojavljuju dvije bolesti (Pyrenoiphora, Rhynchosporium), dok je na usjevima raži moguća rana pojava žuta hrđe (Puccinia striiformis).

Ako se pronađu prvi znakovi spomenutih uzročnika bolesti, ove sezone zbog posebnosti meteoroloških uvjeta već u drugom dijelu jeseni moguće preporučujemo ranu primjenu mjera zaštite. Ovisno o vrsti uzročnika bolesti i osjetljivosti vrsta i sorti ozimih usjeva (vidi Tablicu 2.) birati za tu namjenu registrirane i dovoljno učinkovite fungicide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Zbog iznadprosječno toplog i sparnog razdoblja, u proteklom je vremenu zabilježeno i prekomjerno množenje lisnih uši (Aphidae). Rana pojava lisnih uši u žitaricama potencijalno je opasna zbog prijenosa virusne žute patuljavosti (BYDW). Stoga je potrebno žitarice redovito pregledavati i na štetnika životinjskog podrijetla. Tek padom temperatura zraka na negativne jutarnje vrijednosti tijekom više uzastopnih dana opada opasnost od kasnog jesenskog naknadnog i prekomjernog razvoja navedenih neželjenih organizama i uzročnika bolesti.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis