Obavijest voćarima

Period nakon berbe – faza otpadanja lista, preporuča se provesti jesensku zaštitu voćaka preparatima na bazi bakra. Zaraza je ostvariva preko ranica nastalih otpadanjem lista. Pravi trenutak provođenja zaštite je kada je na voćkama otpalo 70 % lista.

Dozvoljeni preprati su :

AIRONE SC jabuka  – krastavost  (Ventiria inequalis), rak kore (Nectria galligena), bakterijska palež (Erwinia amylowora);

kruška – krastavost (Venturia pyri), rak kore (Nectria galligena), bakterijska palež (Erwinia amylowora), sušenje mladica (Pseudomonas syringae);

dunja – bakterijska palež (Erwinia amylovora)

marelica, trešnja, šljiva – šupljikavost (Stigmina carpophila), rogač šljive (Taphrina pruni), vještičja metla (Taphrina cerasi), smeđa trulež (Monilinia spp.), bakterijski rak (Pseudomonas syringae)

breskva, nektarina – kovrčavost lista (Taphrina deformans), rak (Cytospora spp), bakterijski rak (Pseudomonas syringae)

CUPRABLAU  Z 35 WG  – jabuka, kruška –  krastavost (Venturia inequalis, Venturia pyri), rak (Pseudomonas mali), rak kore (Nectria galligena), upala kore (Botriosphaeria spp), trulež ploda (Monilinia fructigena), bakretijska palež (Erwinia amylowora),

Dunja – rak (Pseudomonas mali)

Breskva , nektarina, marelica – kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla), trulež ploda (Monilinia fructigena), pjegavost – krastavost lista (Venturia, kozičavost (Blumeria jappii, vještičja metla (Taphrina wiesnwri), rogač šljive (Taphrina pruni), bakterijska pjegavost (Xantomonas arboricola pv . pruni), bakterijski rak (Pseudomonas syringae)

Bordoška juha caffaro 20 WPjabuka, kruška – krastavost (Venturia inequalis, Venturia pyri)

Breskva – Kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Koštičavo voće – šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Bordoška juha 20 WP Manicajabuka, kruška – krastavost (Venturia inequalis), breskva – kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Koštičavo voće šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Cuprocaffaro 50 WP – jabuka, kruška – krastavost (Venturis inequalis, Venturia pyri), breskva – kovrčavost (Taprina deformans), koštičavo voće šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Neoram WG – koštičavo voće – kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla), palež cvijeta i mladica (Monilinia spp)

Nordox 75 WG  – jabuka – krastavost (Venturia inequalis), koštičavo voće kovrčavost (Taphrina deformans), bakterijski rak (Pseudomonas mors – prunorum), šupljikavost (Stigmina carpophilla), palež cvijeta i mladica (Monilinia spp), trulež ploda (MOnilinia spp.)

Kruška – krastavost (Venturia pyri)

Za tretiranje nasada, važno je odabrati miran dan – bez vjetra i padalina – pri temperaturama iznad   5°C, a svakako prije najavljenih padalina uz korištenje veće količine škropiva.

Preporučene preparate treba koristiti prema priloženim uputama za upotrebu uz korištenje osobne zaštite, a prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr