1

Preporuka za suzbijanje ozimih žitarica

Nakon sjetve i prije nicanja te nakon nicanja usjeva moguća je primjena herbicida koji djelotvornost zadržavaju do proljeća, a suzbijaju korovne vrste koje niču zajedno sa usjevom.

Najčešći korovi koji niču zajedno s usjevom: mišjakinja, jarmen čestoslavica, mrtva kopriva, divlja zob, mišji repak, slakoperka (paulj) koji ovisno o brojnosti na parceli ometaju usjev u razvoju.

Preporuča se primjena herbicida protiv uskolisnih i širokolisnih korova:

FILON 8 E,  prije nicanja kulture i nakon nicanja  1 lista do početka busanja (ozima pšenica, ozima ječam, ozima raž i pšenoraž),

FUGA DELTA, prije nicanja i  nakon nicanja do 3 lista (ozima pšenica, oz. ječam i ozima raž)

LEGACY PLUS prije nicanja ili nakon nicanja od 2 lista do završetka busanja (ozima pšenica, ozimi ječam, i pšenoraž).

TORNADO FORTE- nakon nicanja od 3 lista do kraja busanja (ozima pšenica, pšenoraž, ozimi ječam).

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, ambalažu treba zbrinuti na propisan način, popuniti evidenciju primjene sredstava za zaštitu bilja.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                                                                           Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr