Preporuka proizvođačima ozimih žitarica

Vrijeme je sjetve i nicanja  ozimih žitarica pa  treba voditi brigu o  uskolisnim i širokolisnim korovima koji niču sada u jesen zajedno sa kulturama.

Preporuča se primjena herbicida protiv uskolisnih i širokolisnih korova:

FILON 8 EC ,  prije nicanja kulture i nakon nicanja  1 lista do početka busanja (ozima pšenica, ozima ječam, ozima raž i pšenoraž),

FUGA DELTA, prije nicanja i  nakon nicanja do 3 lista (ozima pšenica, oz. ječam i ozima raž)

LEGACY PLUS prije nicanja ili nakon nicanja od 2 lista do završetka busanja (ozima pšenica, ozimi ječam, i pšenoraž).

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom i evidentirati tretiranje!

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.

E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis