Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

ESCA

– odumrle trsove preporučamo ukloniti iz nasada;

– trsove koje pokazuju tipične simptome a ostavljaju se u nasadu preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi mogućnosti poduzimanja preventivnih mjera

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA:

NEZARAŽENO PODRUČJEREDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

– molimo prijaviti sumnjive simptome

 

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr