Obavijest proizvođačima ozimog češnjaka

Sredinom mjeseca listopada kreće sadnja ozimog češnjaka. Osnovna mjera zaštite je sadnja zdravih češanja i poštivanje plodoreda. Prilikom sadnje može se provesti zaštita od žičnjaka primjenom granuliranog insekticida COLUMBO 0,8 MG (cipermetrin).

Za suzbijanje korova nakon sadnje češnjaka u jesen moguće je primijeniti neke od slijedećih herbicida koji suzbijaju jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove:

CHALLENGE 600 (aklonifen), FILON 80 EC(prosulfokarb), STOMP AQUA (pendimetalin), BUTISAN S (metazaklor) i druge.

Herbicid AGIL 100 EC (propakizafop) može se primijeniti za suzbijanje uskolisnih korova, a LONTREL 72 (klopiralid) za suzbijanje širokolisnih korova.

Pripravke primijeniti pravovremeno i koristiti prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Marija Prnjak, dipl.ing.agr.

marija.prnjak@mps.hr