Obavijest proizvođačima ozimog češnjaka i luka

Kod sadnje luka i češnjaka važno je provoditi plodored, odnosno kulture iz porodice ljiljana(luk, češnjak, poriluk)  trebale bi doći na istu površinu tek svake pete godine kako bi se izbjegla pojava bolesti koje prezimljuju u tlu (bijela trulež ,suha trulež i mnoge druge).

Sadnjom vlastitog sadnog materijala velika je mogućnost prijenosa i različitih bolesti ( Sclerotium, Botrytis, Peronospora, Puccinia, Fusarium idr.). Za tretman lukovica  i tla prije sadnje moguće je koristiti razne mikrobiološke pripravke.

Za suzbijanje korova nakon sadnje luka i češnjaka u jesen moguće je primijeniti neke od slijedećih  herbicida:

PRIPRAVAK AKTIVNA TVAR KULTURA VRIJEME PRIMJENE
STOMP AQUA pendimetalin luk i češnjak luk u stadiju biča

2,5-3 L / ha

LONTREL 72 klopiralid luk i češnjak post-em ,1-4 lista

 

170-210 g/ha

LENTAGRAN 45 WP piridat luk i češnjak nakon nicanja

2 kg/ha

BUTISAN S metazaklor češnjak nakon sadnje ili nakon nicanja u fazi 2-4 lista

1,5-2 L / ha

FILON 80 EC prosulfokarb luk za glavice i češnjak rani post –em( luk 1-3 lista)

3-5 L / ha

CHALLENGE 600 aklonifen češnjak pre-em, prije nicanja

4 L / ha

CHALLENGE 600 aklonifen luk

 

 

pre-em, prije nicanja

2,5 L / ha

 

 

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza). Obavezno voditi evidenciju o provedenom tretiranju, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.

    Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                               sanja.vukovic@mps.hr

Pripremi za ispis