Obavijest proizvođačima luka

Tijekom listopada i studenog sade se lukovice (lučice) jesenskog luka na otvorenom.  Prilikom sadnje može se provesti zaštita od žičnjaka primjenom granuliranog insekticida COLUMBO 0,8 MG (cipermetrin). Primjenjuje se u dozi 12 kg/ha.

Nakon sadnje   može se provesti zaštita od korova primjenom jednog od  herbicida:

BELOUKHA (pelargonična kiselina). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih i dvogodišnjih širokolisnih korova. Primijeniti po mogućnosti, na suhe korove, prije nicanja luka. Optimalna učinkovitost postiže se primjenom sredstva na korove u stadiju kotiledona do najviše 6 listova (do visine 8 cm) ili korove u stadiju rozete promjera do 4 cm. Prije primjene sredstva provjeriti da kultura još nije nikla. Nanošenje na izniklu kulturu može dovesti do štete. Broj primjena ovisi o vremenskim uvjetima, prisutnosti korova i brzini nicanje kulture. Najveći broj primjena godišnje je 2 puta sa razmakom od 7 dana između primjena.  Primjenjuje se u količini 16 l/ha uz trošak vode je 150-400 l/ha.

CHALLENGE 600 (aklonifen).

Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova  jednokratno u količini 2,5 l/ha, primjena odmah nakon sadnje, a prije nicanja (BBCH 00-03) ili u razdvojenoj primjeni u količini 1,5 l/ha + 1 l/ha, primijeniti odmah nakon sjetve prije nicanja, a drugi puta stadija 5 listova (BBCH 00-15). Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije u jednokratnoj (2,5 l/ha) ili razdvojenoj (split) primjeni (1,5 l/ha + 1 l/ha) uz utrošak vode 150-400 l/ha. Način primjene prskanje traktorskim ili leđnim prskalicama.

STOMP AQUA (pendimetalin). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) kada se luk nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha, uz trošak 200-600 l vode po hektru. Maksimalno jedno tretiranje u sezoni.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.  Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno.

Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije.

Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je od 200 do 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr