Obavijest uzgajivačima krizantema o suzbijanju bijele hrđe i ostalih štetnika

Početkom proteklog mjeseca rujna (02.9.) upućena je preporuka o mjerama zaštite krizantema protiv čestih uzročnika bolesti i neželjenih organizama životinjskog podrijetla nakon zamračivanja.

Tablica 1. Neki mjesečni meteorološki podatci bitni za pojavu i razvoj neželjenih organizama u proizvodnji krizantema tijekom proteklog rujna 2022. na nekim mjernim mjestima u Međimurju:

Lokalitet *Temperatura (°C) *Oborine (mm) Relativna vlažnost (%) Zadržavanje vlage (minuta)
Železna Gora 15,42 194,0 84,01 15.490
Novakovec 15,26 149,8 88,86 15.635
Mursko Središće 15,41 171,6 87,71 24.340
Sv. Juraj u Trnju 15,63 172,6 81,46 13.175
Donja Dubrava 16,00 144,0 81,61 25.160

*u višegodišnjim prosjecima u okolici Čakovca očekujemo tijekom mjeseca rujna prosječnu temperaturu zraka 15,7°C i prosječno 87,3 mm oborina!

Nakon ljetnih vrućina i nedostatka oborina u mjesecima srpnju i kolovozu o.g., tijekom proteklog mjeseca rujna zabilježeno je iznadprosječno kišovito vrijeme. Na svim je mjernim županijskim mjestima izmjereno značajno više oborina od prosjeka (vidi Tablicu 1.), dok su temperature zraka bile blizu očekivanih vrijednosti! Zadržavanje vlage na biljnim organima uz riječne doline Mure i Drave u proteklom je mjesecu rujnu trajalo izrazito dugo: od 15.635 do 25.160 minuta (vidi lokalitete Novakovec, Mursko Središće i Donja Dubrava u Tablici 1.) Prosječna mjesečna vlažnost zraka također je na svim mjernim mjestima u proteklom razdoblju bila vrlo visoka od 81,46 do 87,71 %.

U narednih tjedan dana očekujemo neobično toplo razdoblje za mjesec listopad, pri čemu će najviše dnevne temperature zraka u hladovini biti 20-24°C! Jutra će u narednih tjedan dana biti s vrijednostima <10°C (5-9°C)!

Tijekom listopada završava godišnji ciklus proizvodnje krizantema namijenjenih prodaji uoči blagdana Svih svetih, ali prema iskustvima iz ranijih sezona čak i početkom zadnje dekade ovog mjeseca moguća je pojava nekih neželjenih ili štetnih organizama koji mogu umanjiti prodajnu vrijednost ili čak značajno oštetiti krizanteme. Meteorološki uvjeti, mjere zaštite i uvjeti proizvodnje pritom imaju presudan značaj na konačno zdravstveno stanje krizantema.

Tablica 2. Optimalni meteorološki uvjeti za razvoj nekih neželjenih organizama koji se mogu pojaviti na laticama krizantema:

Neželjeni organizmi Optimalni meteorološki uvjeti razvoja
Tetranychus urticae Optimalna temperatura za razvoj jaja do odraslih grinja 30-32°C (razvoj tada traje samo 8-12 dana), uz vrlo nisu relativnu vlažnost zraka 45-50 %. Razvija 6-10 generacija godišnje (u zaštićenim prostorima i više).
Frankliniella occidentalis Pri optimalnoj temperaturi 25-30C cjelokupni razvoj traje samo 15-18 dana (razvija 12-15 generacija u sezoni).
Botrytis cinerea Naoblaka i obilje vlage je neophodno za razvoj ove bolesti, uz raspon temperatura zraka 10-21°C (optimalno 18°C).
Stemphylium lycopersici Zadržavanje vlage na laticama u neprekidnom trajanju barem 10-12 sati, uz optimalne temperature 16-30°C. Toplina iznad 30°C i suhi listopadni dani ne pogoduju razvoju bolesti.
Didymella liguicola Visoka vlažnost zraka (magla), dugotrajno zadržavanja vlage na biljkama (formiranje peritecija) i/ili udaranje kapi kiše (ili od orošavanja) (formiranje piknida), uz optimalne temperature zraka 21-27°C!

U uvjetima iznadprosječno toplog i suhog razdoblja ranijih smo sezona tijekom listopada bilježili pojavu nekih štetnih organizama životinjskog podrijetla, najčešće štetnih gusjenica sovica (Noctuidae), običnog crvenog pauka  (ili koprivine ili stakleničke grinje) (Tetranychus urticae) i kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis). Naprotiv, tijekom vlažnijih meteoroloških uvjeta krajem rujna i tijekom listopada pojavljuju se biljne bolesti latica krizantema, a tada su najčešće smeđa trulež (Didymella liguicola), siva plijesan (Botrytis cinerea). Izvanredno se tijekom neobično vlažnog, toplog i maglovitog listopada 2012. pojavila tada “nova” bolest latica krizantema koju uzrokuje gljivica roda Stemphylium. Razvojem cvjetnih glavica i pojavom latica raste potencijalna opasnost od moguće fito-toksičnosti od primjene sredstva za zaštitu bilja, bilo da se koriste neželjene mješavine (“tank-mix” kombinacije) ili nakon njihove primjene nastupe visoke dnevne temperature zraka! Stoga u zadnjim zaštitama krizantema prije od štetnih organizama valja biti posebno oprezan.

Preporučujemo redovito praćenje zdravstvenog stanja krizantema, a ovisno o vremenskim uvjetima i dominantnim kategorijama neželjenih organizama (štetnicima i/ili uzročnicima bolesti) (npr. vidi Tablicu 2.) preporučujemo poduzimati mjere usmjerene zaštite izborom dopuštenih sredstva za zaštitu bilja u ukrasnom bilju (cvijeću ili krizantemi) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr