Obavijest maslinarima

Na feromonskim lovkama za ulov i praćenje masline muhe (Bactrocera oleae) na području Dubrovačko-neretvanske županije  bilježimo populaciju štetnika u srednjem intenzitetu .

Oborine koje su pale u znatnoj količini dovele su do punjenja plodova , te su takvi plodovi dobar medij za polaganje jajašaca i ostvarivanje zaraze.

Maslinare koji planiraju kasniju berbu u cilju očuvanja plodova upućujemo da obave pregled 100 plodova po lokalitetu radi utvrđivanja postotka zaraze.

 Preventivnu mjeru metodu zatrovanih mamaca koristimo u maslinicima u kojima se utvrdi prag štetnosti između 5-10% napadnutih plodova. Za tu namjenu preporučamo primjenu  gotovog mamca na osnovi aktivne tvari spinosad s atraktantom ( SUCCESS BAIT) koji je prihvatljiv u ekološkoj proizvodnji. Učinkovitost je veća ako se ova metoda koristi na širem području, uključivanjem većeg broja maslinara.

Kurativno tretiranje (cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo 10-15% plodova, savjetujemo maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.

Prema FIS- bazi MP https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

registrirani su pripravci za suzbijanje maslinine muhe osnovi:

  • flupiradifurona ( trgovački naziv Sivanto prime) karenca 14 dana
  • deltrametrina ( trgovački naziv: Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Poleci plus, Scatto, Rotor super, Demetrina 25 EC) karenca 7 dana
  • fosmet ( trgovački naziv Imidan 50 WP) zbog isteka registracije 01.05.2022., krajnji rok primjene je 01.11.2022.- kontaktno,želučano djelovanje, karenca 21 dan

Izbor pripravaka  prilagoditi planiranom vremenu berbe , pridržavati se  propisane karence i broja dozvoljenih tretiranja u vegetaciji istom aktivnom tvari! Pripravke koristiti prema uputama proizvođača.

Napominjemo, prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis