Usklađivanje gnojidbe, rezidbe i bujnosti u konvencionalnoj i ekološkoj gnojidbi voćnjaka

Dana 12. kolovoza 2022. u Kotoribi – Međimurska županija, u voćnjaku OPG  Nađ Dragutina, održana je demonstracijska aktivnost: „Usklađivanje gnojidbe, rezidbe i bujnosti voćnjaka u konvencionalnoj i ekološkoj gnojidbi voćnjaka.“

U Međimurju se nalaze nasadi jabuke u kojima postoji razlika u godištu sadnje, visini nasada, bujnosti nasada, problemi sa visinom cijepljenog mjesta i dubinom sadnje, razlikama u osobinama od sorte do sorte, što voćarima stvara određene probleme vezane uz prilagodbu gnojidbe i jačinu rezidbe. Cilj demonstracije bio je objasniti sve čimbenike kojima utječemo na pojačanu ili smanjenu bujnost, uravnoteženu gnojidbu nasada, kao i obratiti pažnju na usklađivanje rezultata analize tla, preporuka gnojidbe za mjeru 10.1.15. primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima.

Demonstracijska aktivnost započela je prikazivanjem slajdova iz voćnjaka u okolici Bolzana (Italija) koje sam nedavno imao priliku posjetiti. Voćari su imali priliku vidjeti uniformne nasade usklađenog uzgojnog oblika, visine, širine kao i načina rezidbe i gnojidbe. Prikazani su detalji iz kojih se vidi kao se u svim voćnjacima odrađuje jedinstvena tehnologija koju veliki broj voćara odrađuje gotovo na dan istovremeno. Pojašnjen je sortimenti i tendencije širenje novih sorata. Prikazan je i sustav protu insektnih mreža u cilju smanjivanja uporabe insekticida – sredstava za zaštitu bilja. Posebnost su nove sorte jabuka otporne na bolesti pod protu insektnim mrežama čime se proizvodnja odvija gotovo ekološki.

Po završenom prikazu voćnjaka i tehnologije u okolici Bolzana, održano je predavanje vezano uz korištenje mjere 10.1.15. primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima. Objašnjen je način djelovanja i razlike između konvencionalnih i ekoloških gnojiva, vegetativnog stanja voćnjaka, kada moramo ili možemo primjenjivati jednu ili drugu vrstu gnojiva. Objašnjeno je pravilno tumačenje podataka iz analize tla koji moraju biti vezani uz vizualni pregled nasada po svim redovima, godištima i sortama, kao i uz tekući urod. Ne može se cijeli nasad gnojiti jednako. Voćarima su objašnjene razlike između obaveznih analiza tla za svaku arkod česticu veću od 1 ha i analiza potrebnih za petogodišnji plan gnojidbe vezan uz mjeru 10.1.15.

Nakon predavanja krenulo se u obilazak nasada koje je vrlo raznovrstan po godištima sadnje, starosti, voćnim vrstama i sortama. Šetnjom kroz nasad razgovaralo se o pravilnoj tehnologiji podizanja, gnojidbe i jačini rezidbe nasada. Objašnjen je utjecaj jačine, načina i vremena rezidbe na pojačanje ili smanjivanje bujnosti nasada. Objašnjena je razlika u jačini i bujnosti sorte po genetici te je isto povezano sa načinima i vrstama gnojidbe. Pojašnjen je odnos potrebe i jačine gnojidbe vezano uz bujnost i količinu uroda. Savjetnici su tijekom obilaska voćnjaka odgovarali na brojne upite vezane uz pojedine detalje koje su prisutni voćari zamijetili u nasadu ili su ih uspoređivali sa svojim nasadima te viđenom na prikazu tehnologije iz Bolzana.

Protu insektne mreže kao korak bliže ekološkoj jabuci

 

Adrian Horvat, dipl. ing. agr.