1

Uputa vinogradarima o završnim mjerama zaštite u prvoj polovici kolovoza

Od posljednje je upute za zaštitu vinograda proteklo dva tjedna (21.7. 2022.)!

U danima nakon 21. srpnja o.g. dominiralo je vrlo vruće i vrlo sparno razdoblje, tijekom kojeg smo bilježili najviše dnevne temperature s rasponom 23,8° do 36,0°C (posljednja dva tjedna najviše su dnevne temperature u hladovini tijekom 10 dana bile >30°C)! Prosječne su vrijednosti dnevne relativne vlažnosti zraka u posljednja dva tjedna u rasponu od 48,4 do 88,8 %. Značajnija kiša je u Međimurskom vinogorju u proteklom razdoblju zabilježena samo 30.7. 2022. u količini 20,4 mm (zabilježio mjerni uređaj “iMetos” na lokalitetu Železna Gora u vinskoj sorti Rajnski rizling)!

Time je nastavljen trend iznadprosječno sparnog i vrućeg razdoblja koje bilježimo od zadnje dekade mjeseca lipnja o.g.! Tako je proteklog mjeseca srpnja na lokalitetu Železna Gora ukupno izmjereno samo 50,0 mm oborina, prosječna je mjesečna vlažnost zraka iznosila 63,3 % a zadržavanje vlage u zoni grožđa 2.485 minuta.

U naredna 5-6 dana očekujemo vruće i sparno ljetno razdoblje s najvišim temperaturama zraka 30-36°C, bez vjerojatnosti mogućih padalina!!

Kako smo nakon 18. srpnja o.g.  zabilježili treći ovogodišnji “toplinski val”, a već je sredinom srpnja zabilježena suma temperatura >10°C = 788°C, započelo je dozrijevanje vinskih sorti grožđa ranijih epoha (npr. na sortama Pinot sivi na lokalitetima Sveti Urban i Trnovčak vidljive promjene boja bobica već od sredine zadnje dekade proteklog mjeseca) (u Tablici 1. pri zadnjoj uputi od 21.7. 2022. navedene su sume temperatura (>10°C) mjerene od početka mjeseca travnja do sredine srpnja)!

U takvim smo uvjetima na netretiranoj lozi (vinska sorta Moslavac bijeli ili Šipon) bilježili vrlo povoljne uvjete za epidemijski (sekundarni) razvoj samo pepelnice (Erysiphe) (vidi Tablicu 1.)! Do jučerašnjeg dana pepelnica je na netretiranom grožđu zarazila >85  % bobica, dok je plamenjača (Plasmopara) na netretiranom grožđu značajne štete pričinila od 12.6.-10.7. 2022.!

Tablica 1. Prva pojava i dosadašnji značaj uzročnika bolesti vinove loze u poljskom mikro-pokusu (Vučetinec) na netretiranom trsju sorte Moslavac bijeli (Šipon) tijekom 2022. godine (do 2.8. 2022.):

Uzročnik bolesti Datum prve pojave Zaraženi organi Štetnost
Plamenjača (Plasmopara) 26.5. 2022. samo lišće da
Siva plijesan (Botrytis) 27.5. 2022. samo lišće ne
Plamenjača (Plasmopara) 29.5. 2022. cvjetni organi da
Siva plijesan (Botrytis) 11.6. 2022. cvjetni organi ne
Crna trulež (Guignardia) 12.6. 2022. samo lišće ne
Crna pjegavost (Phomopsis) 16.6. 2022. lišće i mladice ne
Plamenjača (Plasmopara) 17.6. 2022. zametnute bobice da
Pepelnica (Erysiphe) 29.6. 2022. zametnute bobice da
Plamenjača (Plasmopara) 05.7. 2022. peteljkovina grozda da

 

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetu Vučetinec (općina Sveti Juraj na Bregu) nakon šest usmjerenih aplikacija provedenih u razdoblju 15.5.-10.7. 2022. (uz prosječni razmak tretiranja 11,2 dana) plamenjača (Plasmopara) u razdoblju 12.6.-10.7. uništila >55 % grožđa (netretirano plamenjača)! Naknadno se nakon 29. lipnja o.g. počela razvijati pepelnica (Erysiphe), te je do kraja srpnja o.g. uništila >75 % grožđa (netretirano pepelnica) (na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon)! Svim kemijskim i biološkim članovima je dobivena odlična djelotvornost!

VAŽNO: Vruće i sparno razdoblje, ali uz dovoljno oborina, tijekom mjeseca kolovoza može pogodovati razvoju “kasne” plamenjače (Plasmopara) na vršnom lišću. Također, naknadno je još uvijek moguć razvoj kasne pepelnice (Erysiphe) na bobicama i(ili) peteljkovini grozda (ranijih smo sezona ovu pojavu tijekom kolovoza bilježili na dominantnim sortama kasnije epohe dozrijevanja, npr. Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling pa čak i na Graševini).

U posljednjoj uputi od 21.7. 2022. vinogradarima smo preporučili postavljanjem žutih ljepljivih ploča započeti praćenjem populacije odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Treće tretiranje obavlja se u preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o području ili ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdi prisutnost odraslih oblika vektora! Prvi odrasli oblik američkog cvrčka (Scaphoideus) u Međimurskom vinogorju smo zabilježili već 18.7. 2022. (vidi Tablicu 2.), a na većini praćenih lokaliteta krajem srpnja i početkom kolovoza su zabilježeni kritičan ulovi ovog štetnika!

Tablica 2. Ulovi odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na žute ljepljive ploče na nekim praćenim mjestima u Međimurskom vinogorju nakon 5. srpnja 2022. godine:

 

Datum pregleda Neki od lokaliteta gdje se žutim pločama prati brojnost američkog cvrčka
Banfi Sv.Urban 1 Sv.Urban 2 Sv.Urban 3 Ž.Gora 1 Ž.Gora 2 Vučetinec
10.7. 0 0 0 0 0 0 0
18.7. 0 0 0 0 0 0 4
26.7. 5 5 5 0 4 7 12
02.8. 1 6 2 1 10 1 14

 

Premda prve neželjene promjene u Međimurskom vinogorju nalik na fitoplazmatske žutice primjećujemo ove sezone već od druge polovice mjeseca lipnja, tipični se simptomi prema kojima sa velikom sigurnošću raspoznajemo ovu bolest razvijaju tek od kraja mjeseca srpnja i početkom kolovoza o.g.!

Stoga sve vinogradare u Međimurju upućujemo na obveze poduzimanja propisanih mjere za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze!

VAŽNO: „Rizični položaji“ na moguću pojavu i širenje zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doreé MLO syn. Candidatus phytoplasma vitis) u Međimurskom vinogorju su svi vinogradi udaljeni 500-1.000 m zračne linije od nasada gdje se još uzgajaju direktno rodni američki hibridi (npr. Isabelle, Otello, Noah, Clinton i dr.), te u ostalim vinogradima u kojima se nakon cvatnje nije provodilo usmjereno suzbijanje američkog cvrčka! Odrasli oblici američkog cvrčka bit će „aktivni u prijenosu zlatne žutice“ sa oboljelog na zdravo trsje narednih 60-tak dana (krajem srpnja, tijekom kolovoza i početkom rujna)!

Na bolesnom trsju preporučujemo odmah odrezati zaražene mladice, te po potrebi naknadno iskrčiti trsje!

Žute ljepljive ploče ili mladice loze sa simptomima nalik na zlatnu žuticu možete na prepoznavanje dostaviti u prostorije Uprave u Čakovcu!

Američkog cvrčka preporučujemo još početkom kolovoza 2022. suzbijati u mladim vinogradima sadnje 2022. i 2021. godine, kao i u loznim rasadnicima!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zbog moguće primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Sa narednim početkom dozrijevanja grožđa ranije epohe dozrijevanja vinogradare upozoravamo i na octenu mušicu pjegavih krila (Drosophila suzukii), štetnika koji izravno utječe na širenje vrlo opasne kisele truleži grožđa! Na položajima i sortama gdje je ova bolest bila dominantan problem u proteklim sezonama preporučujemo u narednim danima započeti postavljanjem plastičnih boca zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

Aktivni let druge ili ljetne generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) trajao je na svim praćenim mjestima u središnjem dijelu vinogorja u razdoblju 29.6.-13.7. 2022. (ukupno je na četiri praćena lokaliteta uhvaćeno 82 % više leptira nego protekle 2021. sezone). Njihovo usmjereno suzbijanje početkom kolovoza o.g. više nije potrebno.

U mladim vinogradima sadnje 2022. i 2021. nastaviti intenzivnu zaštitu protiv plamenjače prema ranijim uputama, te im dodati jedan od organskih ili sumpornih fungicida protiv pepelnice.

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr