Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka o mjerama zaštite kasnih sorata jabuka

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 15 dana (14.7. 2022.)!

U posljednja dva tjedna najviše su dnevne temperature zraka u hladovini najčešće u rasponu od 28,2° do 38,5°C (pritom su u istom razdoblju samo dva dana najviše dnevne temperature bile 28,2°-29,3°C, dok su u svim ostalim danima >30°C)! Narednih 5-6 dana nadalje će biti vrlo toplo s rasponom dnevnih vrijednosti 30°-35°C, uz moguće sutrašnje osvježenje (27°C) s malo oborina! Time bilježimo treći ovogodišnji “toplinski udar” na poljoprivredne usjeve i nasade!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama u jabučastom voću tijekom mjeseca srpnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju (do 29.7. 2022. u 6.00 h):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 19,0 mm 1.900 minuta 63,08 % 24,53°C
Belica 39,0 mm 4.640 minuta 69,16 % 22,32°C
Mursko Središće 43,6 mm 6.950 minuta 74,35 % 21,97°C
Novakovec 38,6 mm 5.835 minuta 74,92 % 21,94°C
Sv.Juraj u Trnju 28,6 mm 4.450 minuta 67,20 % 21,95°C
Kotoriba 11,2 mm 5.720 minuta 68,00 % 23,21°C
Donja Dubrava 26,0 mm 8.225 minuta 64,24 % 22,42°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Vrlo je vruće u svim danima nakon 18. srpnja o.g., te jedino dana 26. srpnja o.g. najviša dnevna temperatura izmjerena <30°C (28,7°C), dok je u svim ostalim danima tijekom razdoblja 18.7.-28.7. najviša dnevna temperatura bila najčešće u rasponu 30,6°-38,5°C! Vrlo skromne količine oborina bilježili smo od 23.-26.7. o.g. (najčešće od 0,6-3 mm), ali na nekim mjernim mjestima u Međimurju kiša proteklih dana nije niti zabilježena. Nadalje će biti vruće i sparno s rasponom dnevnih vrijednosti 30-35°C! Mogućnost lokalnih oborina moguće očekujemo narednog vikenda (30.7.). Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja (18.7.-28.7.) blizu riječnih dolina u rasponu od 66,7-83,5 %. Također, uz riječne su doline gotovo svakog drugog dana srpanjske jutarnje rose, pa vlaženje biljaka pritom traje barem 100-580 minuta. Ukupno je mjesečno zadržavanje vlage u biljnim organima na nekim mjernim mjestima uz riječne doline >8.200 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Već u nekoliko posljednjih uputa upozoravamo da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na ljetnim sortama jabuka (npr. Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar), čiji početak berbe počinje krajem mjeseca srpnja i sredinom mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju dominantne dvije bolesti u međimurskim skladištima: smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U poljskom mikro-pokusu sa integriranim mjerama zaštite, uz metodu konfuzije jabučnog savijača i uvođenjem pripravaka za ekološku poljoprivredu, na lokalitetu Mursko Središće zdravstveno stanje jabuka je sredinom srpnja o.g. (12.7. 2022.) ocijenjeno odlično! U nasadu s prosječno 3.000 stabala jabuka/ha, pokrivenom mrežom protiv tuče uz dominantne sorte Idared i Zlatni delišes, tijekom travnja i svibnja o.g. je ukupno provedeno devet, tijekom lipnja dvije usmjerene zaštite i početkom srpnja posljednja aplikacija (ukupno 12), uz utrošak 600-800 litara škropiva/ha (leđni nošeni motorni raspršivač)! Tijekom kolovoza se planira provesti još 1-2 aplikacije mikro-biološkim fungicidom (Bacillus amyloliquefaciens), odnosno botaničkim pripravcima na osnovi vrbe i preslice, te jednom primjenom insekticida kraće karence.

VAŽNO: Zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci! Ako nema simptoma napada (zaraze) najvažnijih neželjenih organizama, moguće je prednost u zadnjim aplikacijama dati primjeni mikrobiološkim ili alternativnim pripravcima koji imaju dopuštenje za primjenu u ekološkoj proizvodnji voća. Dodatne zahtjeve na ostatke (rezidue) pesticida imaju proizvođači (proizvođačke organizacije) koji su prihvatili trgovačke norme (npr. GlobalGAP), pa već od početka ljeta (mjeseca lipnja) moraju birati sredstva i metode koja u berbi plodova ne daju mjerljive ostatke (<0,01 ili 0,001 mg/kg)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika “crvljivosti plodova” jabuke i kruške, neprekidno traje na donjoj granici kritične brojnosti, a u slabije zaštićenim plantažnim nasadima na sorti Idared pronalazimo oštećene plodove. U istom je razdoblju zabilježen kritičan let breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodove jabuke. Nadalje bilježimo i nešto slabiju populaciju nekih vrsta leptira savijača kožice plodova (Archips, Pandemis). Posljednja dva tjedna bilježimo pojavu leptira moljca kružnih mina (slabija populacija), te manji broj leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) (u središnjem i zapadnom dijelu Županije).

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika registriranim pripravcima kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) krajem srpnja i/ili početkom kolovoza o.g. preporučujemo također u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja (npr. Isonet CTT ili RAK 3), te su pokriveni mrežom protiv tuče!

Tablica 2. Prosječni tjedni ulovi nekih štetnika (leptiri) na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) u drugoj polovici srpnja o.g.!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Pandemis Ostrinia
Prosječni tjedni ulov leptira 2,0 12,5 23,8 44,0 2,0 0,5

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Pandemis=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii) (Jonagold), a prema iskustvima iz ranijih sezona u vrlo vrućim razdobljima krajem srpnja a naročito u prvoj polovici i/ili sredinom kolovoza očekujemo pojavu običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Gala, Braeburn). Stoga je potrebna redovita kontrola nasada na fitofagne grinje, te prema potrebi njihovo usmjereno suzbijanje.

U nasadima jabuka gdje se u prizemnom dijelu debla zadržava jabučna krvava uš (Eriosoma) (vrlo osjetljiva slabo bujna vegetativna podloga M9) još uvijek je u narednom vrućem i sparnom ljetnom razdoblju moguća migracija i prekomjerno množenje na mladicama u krošnji!

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen! Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr