Obavijest vinogradarima

Od prošle preporuke zabilježili smo toplo i sparno vrijeme s povišenom vlagom zraka te oborinama lokalnog karaktera. Isto se očekuje i u narednim danima. Preporučamo vinogradarima da nastave redovnu zaštitu vinove loze od uzročnika pepelnice vinove loze (Uncinula necator)plamenjače vinove loze (Plasmopara viticolabotritisa (Botrytis cinerea) jednim od dozvoljenih pripravaka.

Ulaskom grozda u razvojnu fazu mekšanja i šare bobica opasnost od razvoja pepelnice na bobicama smanjuje se i prestaje, do te razvojne faze i u vinogradima u kojima je pepelnica prisutna upotrijebiti jedan od fungicida: LUNA EXPERIENCE (karenca 14 dana), DYNALI (karenca 21 dan), CYFLAMID 5 EW (karenca 21 dan), KUSABI (karenca 28 dana), COLLIS (karenca 28 dana), DOMARK 40 ME (karenca 35 dana), SYSTHANE 24 E (karenca 35 dana) i dr.

Primijeniti se mogu i  pripravci na osnovi sumpora (karenca 35 dana), ali podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Također potrebno je voditi računa o miješanju sumpornih pripravaka sa fungicidima za suzbijanje plamenjače zbog produljenja karenci.

Infekcije i  štete od plamenjače vinove loze na grožđu više nisu opasnost, no krajem srpnja i početkom kolovoza uz duže zadržavanje vlage uslijed rose ili kiše mogu se ostvariti infekcije vršnog lišća. Protiv plamenjače mogu se koristiti pripravci: MILDICAT 25 SC (karenca 21 dan), ENERVIN SC (karenca 21 dan), AMPEXIO (karenca 21 dan), LEIMAY (karenca 28 dana), FANTIC A (karenca 28 dana stolne sorte, 40 dan vinske sorte) i dr.

Moguća je i primjena bakrenih pripravaka za koje je propisana karenca 35 dana.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: GEOXE (karenca 7 dana stolne sorte, 21 dan vinske sorte)TELDOR SC 500 (karenca 14 dana stolne sorte, 21 dan vinske sorte)SWICH 62,5 WG (karenca 21 dan), CHORUS 75 WG (karenca 21 dan)CANTUS (karenca 28 dana), PYRUS 400 SC (karenca 28 dana).

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. Zbog velike lisne mase zaštitna sredstva potrebno je primijeniti uz veći utrošak vode i u zonu grožđa. Aplikaciju izvršiti u ranim jutarnjim satima ili kasnijim večernjim zbog visokih dnevnih temperatura zraka.

Podsjećamo vinogradare da su obavezni u svoje vinograde postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja brojnosti američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) vektora zlatne žutice vinove loze koja je potvrđena i u našoj županiji. Ukoliko se na žutim ljepljivim pločama tijekom srpnja utvrdi prisutnost odraslih oblika treba izvršiti treće tretiranje protiv američkog cvrčka u narednih nekoliko dana.

Također, simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se već krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije. U slučaju uočenih simptoma i sumnje na zarazu odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju, Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                                       Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                       Vesna.bradic@mps.hr