Obavijest proizvođačima krumpira

Zbog promijene vremenskih uvjeta, pada temperature, najavljenih vremenskih prilika i pljuskova lokanog karaktera preporuka proizvođačima kasnih sorti krumpira je da provode redovite mjere zaštite primjenom fungicida protiv plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

Upotrijebiti fungicid koji je najmanje puta korišten, voditi računa o ograničenju broja tretiranja za svako sredstvo i o karenci.

Tretiranje krumpira protiv plamenjače može se provesti sljedećim preparatima: RIDOMIL GOLD R, FANTIC A, PROXANIL 450 SC, REBOOT, ORVEGO, RANMAN TOP, LEIMAY i dr.

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost su: DIFCOR, NARITA, ARGO, TAZER, SIGNUM, ZAFTRA AZT 250 SC, AZTEK 250 SL i dr.

Za tretiranje krumpira protiv obje bolesti koristiti: ZIGNAL SUPER.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

 

Pripremi za ispis