Obavijest proizvođačima krumpira

Nakon dužeg sušnog razdoblja uz vrlo visoke temperature došlo je do promjena vremenskih uvjeta. Tijekom jučerašnjeg dana lokalni pljuskovi uzrokovali su pad temperature zraka, a i u narednih nekoliko dana najava je promjenjiva vremena s mogućnošću novih oborina. Sukladno tome kasne sorte krumpira potrebno je još uvijek štititi primjenom fungicida od najznačajnijih bolesti krumpira – plamenjače krumpira (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

Na plamenjaču krumpira djeluju: Fantic A; Equation PRO*; Armetil 25, Ridomil Gold R;   Infinito; Proxanil 450 SC; Revus; Reboot; Ranman 400 SC, Ranman Top, Chantico, Manamid, Daramun; Zignal Super; Cymbal Flow; Leimay, Gachinko, Zongruum; Shakal 500 SC, Shirlan 500 SC; Enervin SC

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost su: Difcor, Narita, Argo; Ortiva, Tazer, Zakeo 250 SC, Zaftra Azt 250 SC, Azbany, Aztek 250 SC; Signum; Zignal Super.

Fungicid koji djeluje na obe navedene bolesti: Zignal Super.

* krajnji rok za primjenu zaliha 16.09.2022.

 Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr